عملکرد شهر میانی خوی در توسعۀ فضائی استان آذربایجان غربی

عملکرد شهر میانی خوی در توسعۀ فضائی استان آذربایجان غربی

چکیده
هدف این مقاله بررسی عملکرد شهر میانی خوی در توسعۀ فضائی استان آذربایجان غربی و روش تحقیق است. برای بررسی نقش شهر و حوزۀ نفوذ آن از روش ها و مدل های کمی استفاده شده « توصیفی – تحلیلی » است. مدل های جمعیتی نشان می دهند که شهر خوی از توان کشش پذیری جمعیتی برخوردار بوده و بدون در نظر گرفتن آن در شبکۀ شهری استان، عدم تعادل بیشتر می شود. مدل های اقتصادی حکایت از آن دارند که خوی نقش خدماتی داشته و بخش صنعت از رشد بالائی نسبت به دیگر بخش ها برخوردار است. هم چنین این شهر در سطح استان از لحاظ شاخص های اقتصادی (اشتغال) در رتبۀ دوم بعد از مادر شهر ارومیه قرار دارد. بررسی حوزۀ نفوذ شهر نشان می دهد که این شهر بخش قابل توجهی از خدمات خود را به حوزۀ نفوذ اختصاص داده و در رفع نیازهای خدماتی برای سکونتگاه های حوزۀ نفوذ خود در درجۀ اول اهمیت قرار دارد. لذا این شهر با توجه به نقاط قوت و فرصت های مناسب و تمایل شبکۀ شهری استان به سمت عدم تعادل در آینده می تواند در سطح بندی منطقه ای به عنوان مرکزیت خدماتی و صنعتی سکونتگاه های بخش شمالی استان ایفای نقش کند.
کلید واژه ها: شهر میانی، توسعۀ فضائی، شبکۀ شهری، خوی، استان آذربایجان غربی.

متن کامل مقاله

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0