اولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست

اولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست

امروزه رشد و توسعه شهرها علاوه بر اینکه در امنیت و رفاه شهروندان نقش داشته ، نارسائی هایی نیز در زندگی شهروندان بخصوص از نظر اقتصادی و اجتماعی و زیست محیطی به وجود آورده است ، که در بسیاری از این موارد این نارسائی ها به صورت مسائل حاد جلوه گر شده است. شهرهای بزرگ با توسعه لجام گسیخته خود ، مدیریت شهری را در ارائه خدمات با مشکل مواجه ساخته است. بر این اساس می توان گفت ؛ امروزه کیفیت زندگی در شهرها با توجه به ساختار فضائی – کالبدی ، پیچیدگی مناسبتها و فعالیت های اقتصادی – اجتماعی، نیازهای فزاینده فرهنگی و فراغتی شهروندان، بیش از هر دوره دیگری وابسته به خدمات شهری و ملاحظات محیط زیستی‌در این شهرهاشده است.

به علت تحول و دگرگونی ساختاری و عملکردی مراکز و فعالیت های خدماتی ، نظام کالبدی – فضائی شهرها دست خوش تغییرات اساسی شده و حتی این پدیده یعنی تحولات مربوط به خدمات و امکانات وسیع تکنولوژیک مرتبط با آن ، بسیاری از الگوها را تحت تاثیر قرار داده است . لذا با توجه به نقش روزافزون فعالیت های خدماتی در نظام شهرنشینی ، ضرورت های جدیدی در روند برنامه ریزی شهری پدید آمده است و مساله چگونگی پراکنش مراکز خدماتی ، نحوه دسترسی به خدمات و توجه به اثرات زیست محیطی این مراکز در شهر از اهمیت فزاینده ای برخوردار است.

با توجه به اینکه شهروندان به نوعی اولین و مهمترین خدمات زندگی خود را از شهرداریها دریافت می کنند، شهرداری به عنوان یک ارگان خدمات رسان، پیشگام ارائه خدمات شهری به مردم جامعه معرفی می شود و از طرفی دیگر نیز تمامی کمبودهای هر شهر از دید مردم به صورت مستقیم به شهرداری باز می گردد .بنابراین لازم به نظر می رسد آسیب شناسی خدمات و محیط زیست شهری در ایران با تاکید بر شناسایی چالش ها و مشکلات موجود و ارائه راهکارها و راهبردهای مطلوب مورد توجه جدی قرار بگیرد. در همین راستا اولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست با هدف بررسی و تجزیه و تحلیل این موضوع در قالب های علمی ، کاربردی و اجرائی برگزار می گردد.


اهداف کنفرانس:
۱- تاکید بر نقش کلیدی خدمات و محیط زیست شهری در مدیریت شهری و توسعه آن در شهرها
۲- بررسی و شناسایی تنگناها و معضلات حاکم بر ساختار خدمات و محیط زیست شهری
۳-  ایجاد بستر مناسب برنامه ای برای ارتقا هماهنگی و وحدت رویه و انسجام عملکردی بین خدمات شهری و متولیان مدیریت شهری۴- تلاش برای ارائه راهکارهای مناسب برای هماهنگی عمودی و افقی بر اساس نقطه نظرات مسئولان خدمات و محیط زیست شهری و حرکت به سمت تحقق مدیریت یکپارچه و توسعه پایدار شهری.۵- آماده سازی زیرساخت های اساسی برای عملکرد کارآمد خدمات و محیط زیست شهری۶- تنظیم فعالیت های خدمات و محیط زیست شهری در جهت بهبود مدیریت شهری و رفاه شهروندان۷- مشخص کردن نارسایی های موجود خدمات و محیط زیست شهری در سیستم سازمانی و تشکیلاتی ارگان های متولی شهرها

محورهای کنفرانس:
۱-برنامه ریزی و ارتقاء کیفیت خدمات و محیط زیست شهری با هدف افزایش کیفیت زندگی شهروندان
۲-خدمات شهری و مدیریت کاهش مخاطرات
۳- فناوری اطلاعات و خدمات شهری
۴- خدمات شهری و ارتقاء محیط زیست
۵-فناوری های نوین و محیط زیست شهری
۶-مشارکت شهروندان و بخش خصوصی در بهبود خدمات و محیط زیست شهری
۷-عدالت اجتماعی و خدمات شهری
۸- قوانین,خدمات و محیط زیست شهری
۹-چشم انداز و چالش های محیط زیست شهری
۱۰-خدمات شهری و اهمیت آن در ارتقاء جایگاه پایتخت معنوی ایران

  • ۱۷ تا ۱۸ مهر ماه ۱۳۹۲
  • مسئول : زهره کریمی
  • برگزارکننده : شهرداری مشهد-دانشگاه فردوسی مشهد
  • تلفن : ۰۵۱۱-۵۰۱۸۶۰۶
  • http://use.mashhad.ir/

1368

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0