پایان نامه ارایه استراتژی بهینه تأمین مسکن اقشار آسیب‌پذیر جامعه (نمونه موردی: استان تهران)

حسین جهانگیری
آزاد فیروزکوه
کارشناسی ارشد
اقتصاد
دکتر محمد عباسلو

چکیده
هدف تحقیق حاضر ارایه استراتژی بهینه تامین مسکن اقشار آسیب پدیر جامعه می باشد و اینکه راهکاری ارایه دهیم تا بتوانیم با توجه به ظرفیت ها و منابع موجود کشور برای این اقشار خانه تهیه کنیم .
در این تحقیق محقق متکی به ادبیات مسکن در کشور و تجربیات کشورهای مورد مطالعه (ژاپن، آلمان ، مصر) شش استراتژی ممکن را که هر کدام ویژگی خاصی دارند تبیین و روش تحقیق متکی به پرسشنامه و مصاحبه با صاحبنظران و با استفاده از روش  AHPو ماتریس SWOTمناسب ترین استراتژی برگزیده شده است.
نتایج تحقیق نشان می دهد که به جز عوامل درون زا در بخش مسکن عوامل برون زا مانند نفدینگی ، تورم ، شوک های اقتصادی سیاسی و شرایط کلان اقتصادی بر تغییر قیمت مسکن تاثیر بسزایی دارند.
با توجه به نظر کارشناسان و متخصصین برای ارزیابی تاثیر استراتژی های کنونی به طور معمول دست کم به اندازه طول ساختو سازها یعنی تقریبا دو سال وقت نیاز است تا نتیجه عملی آن را ببینیم و تا زمانیکه واگذاری زمین ها و ساخت آنها به مرحله اتمام نرسد تاثیر این سایست ها بر بخش مسکن مشخص نخواهد بود و تقریبا بسیار کم خواهد بود و تا زمانیکه ساختار کلان اقتصادی اصلاح نشود مشکل مسن همچنان امر پایان ناپذیر قرن خواهد بود.

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0