بازخوانی عدالت در اجرای طرح های شهری کشور نمونه میدان شهدا در مشهد

بازخوانی عدالت در اجرای طرح های شهری کشور نمونه میدان شهدا در مشهد

چکیده
پژوهش حاضر به بازخوانی مفهوم عدالت  که یکی از اصول شهرسازی اسلامی است  در اجرای به عنوان پایه ای ترین شاخص عدالت در « احترام به حق مالکیت » طرح های شهری می پردازد. متغیر اجرای طرح ها در نظر گرفته شد و در طرح میدان شهدای مشهد به عنوان نمونه موردی مورد سنجش قرار گرفت. این تحقیق در زمره پژوه شهای توصیفی  تحلیلی قرار می گیرد که نتیجه ای کاربردی دربردارد و در گرد آوری اطلاعات آن مطالعات میدانی صورت گرفته است . بررسی روند تملک املاک در طرح میدان شهدا از سال ۱۳۸۲ تا تیرماه ۱۳۸۷ نشان می دهد که قیمت گذاری ها پایین تر از بهای روز املاک بوده است و عموم مالکان ابراز نارضایتی می کرده اند. مشکل بنیادی موجود، یک طرفه بودن قوانین تملک اراضی به نفع دستگاه های اجرایی و فقدان سازوکار دقیق برای مشارکت مالکان در طرح های شهری است. در این مقاله قانون پیشنهادی برای جایگزینی با قوانین موجود  به نحوی که روش مشارکت مالکان را در اجرای طرح های شهری تدقیق کند ارائه شده است . در این پیشنهاد سهم متوسط مالکان از ابنیه طرح جدید حدود ۳۰ درصد تعریف شده است.
کلیدواژ هها: عدالت، اجرای طر حهای شهری، حقوق شهری، مشارکت مالکان، بافت فرسوده، طرح میدان شهدا.

متن کامل مقاله

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0