ساماندهی ساختمانهای مخروبه

فرماندار نیر به ساماندهی ساختمانهای مخروبه حاشیه این شهر تاکید کرد.

میرفخر الدین زاهد در جلسه بررسی وضعیت فضاهای شهری نیر تصریح کرد: ساختمانهای مخروبه به همراه محلهای نگه داری احشام چهره نامطلوبی در ورودی های شهر نیر ایجاد کرده است.

وی با تاکید به آغاز مسافرتهای تابستانی ادامه داد: ضروری است تا قبل از آغاز فاز جدید مسافرتها وضعیت این ساختمانها ساماندهی شود. زاهد همچنین به زیبا سازی فضاهای شهری و بهسازی جداول، خیابانها و میادین تاکید کرد و متذکر شد: ظاهر آراسته شهری می تواند مسافران را ترغیب به ماندگاری و یا تجدید سفرهای خود کند.

به گفته فرماندار نیر این شهرستان برخوردار از پتانسیلهای گردشگری از جمله مناطق نمونه گردشگری و آبهای معدنی است که ضروری است به نحو شایسته ای به مسافران اطلاع رسانی شود. وی خواستار همکاری تمامی دستگاهای اجرایی برای آمادگی مسافرتهای تابستانی و بهسازی مناطق مختلف شهری شد.

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0