تکنیکهای ریخت شناسی شهری در تهیه راهنماهای طراحی شهری

تکنیکهای ریخت شناسی شهری در تهیه راهنماهای طراحی شهری

چکیده
ریخت شناسی شهری به عنوان " علم فرم شهری" دارای ظرفیتهای قابل توجهی برای مشارکت در فهم و مدیریت توسعه شهری میباشد، خصوصا در دوران کنونی که شهرها با تغییرات بی سابقه ای مواجه شدهاند که هم ساکنان شهرها را در ادراک و ایجاد تصویر ذهنی از شهرها دچار مشکل کرده است و هم طراحان را در کنترل و هدایت ساخت و سازهای جدید با چالشی جدی مواجه کرده است. استفاده از ریخت شناسی شهری در تحلیل فرم و منظر شهری در صورت آگاهی از موارد زیر، به شکل موثرتری میتواند صورت بگیرد: ۱- شناسایی مبانی نظری این حوزه دانشی ۲- شناسایی و تفکیک تکنیک های ریخت شناسی شهری ۳- شناسایی و تحلیل و تفکیک تجارب پیشین این رشته در قالب شناسایی مکاتب و اندیشه ها و نمونه مطالعات و استفاده ها از تحلیل های ریخت شناسانه. راهنمای طراحی شهری، بیان تفصیلی و حتی المقدور تصویر سیاستها و اهدافی است که در مقیاس کلانشهر و با هدف ارتقاء کیفیت کالبدی آن تدوین میشوند، به شکلی که آنها (سیاست ها و اهداف) را به زبان طراحی و قابل اجرا درآورد. سه تکنیک " تحلیل نقشه" ،" گونه شناسی" و" مطالعه شخصیت شهر" که در ریخت شناسی شهری مورد استفاده هستند برای تهیه اهداف و سیاستها در راهنماهای شهری که متوجه مسایل فرم و منظر شهری میباشند، کاربرد دارند. این مقاله پس از تعریف راهنماهای شهری به معرفی تکنیکهای سه گانه ریختشناسی شهری میپردازد و نحوه استفاده و مزایای استفاده از آنها در تهیه راهنماهای شهری را مشخص میکند.

متن کامل مقاله

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0