طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه مشهد(مطالعات پایه کالبدی – فضایی)

طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه مشهد(مطالعات پایه کالبدی – فضایی) جلد ۶

مقدمه جلد ششم
با توجه به فرایند مطالعات طرح ناحیه مشهد و جلدهای دهگانه گزارش نتایج آن، جلد ششم این مطالعات، به مطالعات پایه کالبدی- فضایی اختصاص یافته است. این جلد از مطالعات طرح ناحیه مشهد در هفت فصل ارائه شده است.
فصل اول- بررسی نحوه توزیع جمعیت و سکونتگاه ها: در این فصل به توزیع فضایی جمعیت و چگونگی استقرار و سلسله مراتب نقاط شهری، روستایی و عشایری پرداخته شده است.
فصل دوم- بررسی وضعیت عمومی مسکن در ناحیه مشهد : بخش مسکن یکی از مباحث اصلی در امور زیربنایی است که در این فصل به ویژگی های کمی و کیفی آن در نقاط شهری و روستایی ناحیه مشهد پرداخته شده و در نهایت خلاصه و نتیج هگیری از این مبحث ارائه شده است.
فصل سوم- بررسی وضعیت تأسیسات و تجهیزات زیرساختی و ارتباطی :  مباحث اصلی این فصل بررسی وضع موجود شبکه حمل ونقل (معابر، ریلی، هوایی)، تأسیسات تأمین و انتقال آب، تأسیسات تأمین و انتقال انرژی (برق، نفت و گاز)، تأسیسات و تجهیزات ارتباط از راه دور (مخابرات، پست، رادیو و تلویزیون) و بررسی وضعیت تجهیزات زیرساختی (پالایشگاهها، کشتارگاهها و تأسیسات عمده فاضلاب) می باشد.
فصل چهارم: بررسی وضعیت ارائه خدمات عمومی و رفاهی : در بندهای جداگانه این فصل وضع موجود این خدمات که شامل خدمات بهداشتی و درمانی، آموزش و پرورش، فرهنگ و هنر و تربیت بدنی می باشد مورد بررسی قرار گرفته است.
فصل پنجم: بررسی منابع و تأسیسات گردشگری : با توجه به موقعیت ویژه ناحیه مشهد از نظر منابع و جاذبه های گردشگری (مذهبی، طبیعی و تاریخی) در سطح کشور و تأسیسات و تسهیلات موجود و مورد نیاز این جاذب هها برای جذب بیشتر گردشگر، در این فصل مورد بررسی قرار گرفته است.
فصل ششم- بررسی آثار عناصر کالبدی بر نحوه استقرار مراکز جمعیت و فعالیت : در این فصل تأثیر عوامل کالبدی که در فصول پیشین مورد بررسی قرار گرفته است به عنوان مکمل عوامل طبیعی، اقتصادی و اجتماعی بر روی نحوه استقرار مراکز جمعیت و فعالیت در سطح ناحیه مشهد بررسی شده است.
فصل هفتم: جمع بندی ( تحلیل روندها، توا نها و محدودی تها): روندها، توان ها و محدودیت های مربوط به عوامل کالبدی و فضایی در نحوه توسعه حال و آتی ناحیه مشهد در این فصل به طور خلاصه ارائه شده است.

2015-02-18_075348 2015-02-18_075356 2015-02-18_075402 2015-02-18_075411 2015-02-18_075417 2015-02-18_075424 2015-02-18_075432 2015-02-18_075439 2015-02-18_081358

رمز فایل: www.shahrsazionline.com

دانلود طرح جامع ناحیه مشهد جلد ۶

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0