معرفی گیاهان کاشته شده در سطح شهر تهران

معرفی گیاهان کاشته شده در سطح شهر تهران

مقدمه
شهر تهران بین عرضهای جغرافیایی ۳۵ و ۳۶ شمالی وطولهای جغرافیایی ۵۱ و ۵۲ شرقی قرار گرفته است.این شهر از شمال به دامنه های جنوبی البرز و از جنوب به حاشیه شمالی کویر مرکزی ایران می رسد. شیب شهر شمالی جنوبی وارتفاع متوسط آن ۱۲۰۰ متر از سطح دریاست مساحت شهر در حدود ۶۰۰ کیلومتر مربع و تراکم جمعیت آن در حدود ۳۵۰۰ نفر در هرکیلومترمربع است. این شهر از نظر گیاهان کاشته شده مورد مطالعه قرار گرفت. بعلت شرایط جغرافیایی این منطقه از یک سو و اهمیت آن بعنوان پایتخت کشور از سوی دیگر، نیاز به یک منبع علمی در مورد گیاهان کاشته شده پایتخت بخوبی احساس می شود ولی متاسفانه، با وجود تحقیقاتی که در مورد گیاهان گاشته شده صورت گرفته است در حال حاضرمنبع کاملی در این خصوص وجود ندارد و بهمین دلیل نگارنده به شناسائی گیاهان کاشته شده پایتخت، فرم رویشی، رویشگاه اصلی، فصل رویشی، نام علمی و نام فارسی آنها اقدام نمود.

دانلود متن کامل مقاله

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0