حجاب و پوشیدگی در شهرسازی ایرانی – اسلامی نمونه پژوهش میدانی: بافت قدیم شهر شیراز

حجاب و پوشیدگی در شهرسازی ایرانی – اسلامی نمونه پژوهش میدانی: بافت قدیم شهر شیراز

چکیده
زندگی و رفتارهای اجتماعی انسانها تابع فرهنگی است که در آن زاده شده و پروریدهاند. قطعاً این فرهنگ حاصل جغرافیاست ، جغرافیای انسانی و طبیعی. این جغرافیا ، انسان ساختها را بصورت چشم اندازهای خاصی که نیازهای زمان را برطرف کند ، جلوه گر میسازد. یکی از این انسان ساختها و یا از مهمترین آنها، مساکن و معماری مساکن است . در هر فرهنگی این مساکن با توجه به جغرافیای همان فرهنگ ساخته می شود از جمله ؛ دین، ادبیات، آب و هو ا، ارتفاع و … . این جغرافیا در کشور ایران نمودهای ویژه ای را در ساخت و سازها از خود برجای گذاشته که نمود فرهنگ درونگرایی و رعایت حجاب در ساخت و سازها یکی از آنهاست . این فرهنگ در بافت قدیمی تمامی شهرهای ایران وجود دارد . شهر شیراز یکی از شهرها یی است که به دلیل سابقه طولانی، این سنت را درون خود حفظ کرده لیکن نه در معماری کنونی و صنعتی که در معماری بافت قدیم. رعایت نکردن فرهنگ درونگرایی مغایرتهای شدید و بنیان کنی را در ساخت و سازها ایجاد کرده که یکی از پیامدهای آن نابودی فرهنگ بومی در ساخت و سازهاست و قطعا ویرانی سایر نمودهای فرهنگی را در این مروز بوم در پی خواهد داشت . به عبارت دیگر ، معماران کنونی چنان مسحور شیوه های غربی شده اند که رعایت فرهنگ بومی را باید در ساخت و سازهای قدیمی جستجو کرد . اما سنت حجاب و پوشیدگی که حتی در کنده کاری های ۲۰۰۰ ساله رعایت شده، می تواند هم اکنون در تلفیق سنت و صنعت رعایت شود و ما از و اجباراً پرده گذاری شده، و فرار از (Open) شیشه های سکوریت ، تراسهای پرده گذاری شده و یا شبکهای، آشپزخانه های باز منازل بدون در و دیوار و … نجات یابیم . دیوارها و دربهای (دروازهها) ورودی حیاطها، ورودی خانه ها، آشپزخانه ها ، حمامها و دستشویی ها با رعایت سنت پوشیدگی، هنوز هم می توانند حریم امن و حجاب را در مساکن بوجود بیاورند. این مقاله بحث را در دو قسمت:
-۱ پیش زمینه شامل الف – درونگرایی ساخت مساکن بومی ب – برون گرایی درمعماری جدید (معماری غربی ) پ- بافت قدیم شیراز (درحال تخریب ) ۲- بحث اصلی شامل جغرافیای مساکن ، فرهنگ درونگرایی، فرهنگ برونگرایی، درونگرایی و اصل بازگشت به خویش ارائه خواهد داد.
 واژگان کلیدی: حجاب، معماری، اندرونی، بیرونی، جغرافیای انسانی، شهرسازی، معماری بومی، پاویلیون ، پردیس

دانلود متن کامل مقاله

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0