چکیده مطالعات طرح جامع مسکن استان گیلان

چکیده مطالعات طرح جامع مسکن استان گیلان

مقدمه:
طرح جامع مسکن استان گیلان ، در راستای منطقه ای کردن اهداف و برنامه های طرح جامع مسکن کل کشور و انطباق آن با ابعاد فضایی مسکن در استان گیلان ،تدوین شده است. مطالعات این طرح فرایند حصول به نتیجه را با شناخت وضع موجود، بررسی تحولات و تعیین گرایشها و روندهای کنونی آغاز کرده و در نهایت سند راهبردی – اجرایی طرح با ملحوظ نمودن برنامه های اجرایی تدوین گردیده است. طرح جامع مسکن این استان و به عبارتی سند منطقه ای در برگیرنده ۱۶ فصل،فصل اول مطالعات جمعیتی، فصل دوم شاخص های کمی و کیفی موجود بخش مسکن به تفکیک شهری و روستایی، فصل سوم شاخص های اقتصاد زمین مسکن، فصل چهارم برآورد نیاز بالقوه استان در افق بلند مدت و میان مدت ، فصل پنجم بررسی وضعیت مسکن گروههای کم درامد و تخمین یارانه مورد نیاز، فصل ششم بررسی بازار زمین در استان، فصل هفتم بررسی نظام تامین مالی مسکن و ویژگی های عملکردی آن ،فصل هشتم بررسی نظام مالیات و عوارض بخش مسکن، فصل نهم بررسی بازار مصالح ساختمانی ،فصل دهم بررسی وضعیت صنعت ساختمان، فصل یازدهم بررسی وضعیت نوسازی بافت های فرسوده شهری ،فصل دوازدهم شناخت وضعیت عملکردی نظام مدیریت مسکن وبرنامه و سیاستهای اجرا شده ،فصل سیزدهم بررسی نقش بخش مسکن در اقتصاد استان، فصل چهاردهم شناخت جایگاه استان در بازار زمین و مسکن کشور،فصل پانزدهم تعیین نقاط قوت و ضعف ،فرصتها و در نهایت فصل شانزدهم ارائه بر نامه راهبردی و اجرایی پرداخته است که در واقع سه فصل آخر نشان دهنده وضعیت کلی استان بر اساس نتایج بررسیهای طرح وارائه راهکارهای مناسب در بهبود بخشیدن به وضعیت بخش مسکن در استان اشاره دارد . در این گزارش مروری داریم بر مهمترین شاخصهای مسکن استان و اهداف و راهبردهای پیش رو در راستای رسیدن به چشم انداز تعیین شده.

دانلود متن کامل طرح

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0