مرمت شهرى و باززنده سازى کانون هاى اجتماعى و آسیب شناسى در بافت تاریخى محله جلفاى اصفهان

مرمت شهرى و باززنده سازى کانون هاى اجتماعى و آسیب شناسى در بافت تاریخى محله جلفاى اصفهان

چکیده
محور این نگارش بررسى تاثیر اقدامات انجام شده طى سال هاى ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۶ در ارتقا و بهبود تصویر ذهنى است که در ذهن ناظر از محور تاریخى و فرهنگى جلفا شکل گرفته است. نگارش به صورت مقایسه اى پایاپاى از دیدها و مناظر مشابه شهرى طى سال هاى ۱۳۸۲ و ۱۳۸۶ شمسى از محله جلفا ارائه مى گردد. مرمت شهرى تنها در مجموعه عواملى که سعى در حفظ و بهبود وضعیت کالبدى شهر دارند-تعمیر اثر- خلاصه نمى شود ، نکته مهم به روز نگه داشتن فضاى شهرى و انطباق آن با رفتار و فعالیت اجتماعى شهروندان در دوران حاضر – معاصرسازى اثر- مى باشد. آنچه حائز اهمیت است تاثیر این ساماندهى ها و مرمت ها در محیط به منظور حضور مجدد انسان و تقویت ریشه فعالیت هاى مردمى و اجتماعى در عرصه فضاى شهر ى و محل است.

9629648484
واژه های کلیدی
فضاى شهرى، مرمت شهرى، معاصرسازى، تصویر ذهنى شهر، حضور و فعالیت اجتماعى

دانلود متن کامل مقاله

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0