پایان نامه شناسایی عوامل موثر مشارکت مردم در تصمیم گیری‌های مدیریت محله (با تاکید بر نقش شورایاری‌های محلات تهران)

محمد اسماعیل کریمی
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی
کارشناسی ارشد
مدیریت
دکتر مجید کردرستمی

چکیده تحقیق

تحقیق حاضر با هدف بررسی و شناسایی عوامل موثر بر مشارکت شهروندان در مدیریت شهری و محلات شهر تهران صورت گرفته است.در این راستا عوامل کلیدی شامل رضایتمندی شهروندان از همکاریهای اجتماعی،بسترسازی فرهنگی و ایجاد زمینه های لازمه برای مشارکت،رفتارهای اعتمادآمیز مدیریت شهری در مناسبات رفتاری با شهروندان ،نقش مثبت و تصمیم مدیریتی شهرداران مناطق و محلات در فرآیند مشارکت اجرا شده است .برای آزمون فرضیات دو جامعه تحت عنوان جامعه انتخاب شوندگان یعنی کسانی که از سوی ساکنان شهر و محله به عنوان انجمن معتمدین محلات تهران از طریق برگزاری انتخابات برگزیده شدند و جامعه انتخاب کنندگان شامل شهروندان تهرانی که از طریق مشارکت در انتخابات شورایاری اقدام به انتخاب کاندیداهای مورد نظر خود جهت پیگیری امور مربوط به محل زندگی و انتقال مسائل و مشکلات محدوده سکونتی خود به شورای محترم اسلامی شهر تهران و همچنین شهرداری تهران می نمایند، شناسایی گردیده و اطلاعات لازم بین آنها توزیع و جمع آوری گردید،یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد دو عامل رفتارهای اعتمادآمیز مدیریت شهری در مناسبات رفتاری با شهروندان و نقش مثبت تصمیمات مدیریتی که از سوی شهرداران مناطق در جهت ایجاد انگیزه و تمایل به مشارکت مردم منعکس می شود بیشترین تاثیر را در ایجاد و تمایل به مشارکت در تصمیم گیریهای مدیریت محله را داشته است.

سومین عامل تاثیرگذار بر مشارکت مردم در تصمیم گیری مدیریت محله رضایتمندی شهروندان از همکاریهای اجتماعی می باشد وبالاخره عامل بسترسازی فرهنگی و ایجاد زمینه های لازم برای مشارکت، کمترین تاثیر را به خود اختصاص داده است.در دست انجام است.

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0