روش ارجاع دهی در منابع اینترنتی

یکی از جنبه های عمده و ضروری هر پژوهش “مطالعه منابع مربوط به موضوع تحقیق” است . جان دیویی این مطالعه را به عنوان سومین مرحله پژوهش علمی مورد بحث قرار داده است و معتقد است که انجام این مطالعه به پژوهشگر کمک می کند تا بینش عمیقی در زمینه موضوع و حوزه تحقیق کسب کند. مطالعه منابع، عبارت از مطالعه کلیه منابعی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم با موضوع پژوهشی مربوط است. منابع تحقیق ، شامل فهرستی از اسناد، کتاب ها و مقالاتی است که پژوهشگر در انجام پژوهش خود از آنها استفاده کرده و به صورت الفبایی تهیه و تنظیم می کند. در تهیه و تنظیم این فهرست لازم است کلیه اطلاعات کتابشناسی گنجانده شود. ارائه فهرست منابع ، جزء لاینفک هر نوشته علمی (اعم از گزارش تحقیق ، مقاله ، پایان نامه و کتاب) است؛ لذا کتاب هایی که به بحث درباره روش تحقیق و مبانی نظری و علمی پژوهش می پردازند بخشی را به چگونگی تنظیم فهرست اختصاص می دهند. با ورود اینترنت به عرصه تحقیقات علمی و کاربرد گسترده آن موضوع ارجاع دهی به منابع اینترنتی مورد توجه متخصصان امر قرار گرفته و شیوه نامه هایی در این زمینه منتشر شده است .

یکی از مراجع معتبر علمی که به انتشار شیوه نامه خود دست زده، انجمن روان شناسی امریکا (APA) است که در اینجا به نمونه هایی از آن اشاره می کنیم . ارجاع دهی به منابع اینترنتی را می توان به چهار بخش تقسیم کرد که هریک شیوه خاص خود را دارد :

۱٫ ارجاع به مطالب موجود در یک سایت بدون اشاره به سندی خاص برای این کار نام سایت و آدرس آن را مانند مثال زیر ذکر می کنیم:

American Psychological Association (http://www.apa.org)

۲٫ ارجاع به سندی که نام نویسنده آن معلوم نیست به این منظور اطلاعات زیر ارائه می شوند:

 عنوان . (تاریخ انتشار). ناشر. تاریخ استخراج (ماه ، روز ، سال )، از اینترنت: آدرس کامل سایت (نقل از سایت)

Associated executives of mosquito control work in New Jersey. Retrieved September 1, 2000 from New Jersey Mosquitoes on the World Wide Web: http://www.rci.rutgers.edu/~insects/njmos.htm

(نقل از کتاب های مرجع آنلاین)

Computer virus. (1999). Encyclopedia Britannica. Retrieved September 1, 2000 from Britannica Online database on the World Wide Web: http://www.eb.com:180/bol/topic?eu=1636&sctn=1

۳٫ ارجاع به سندی که نام نویسنده آن معلوم است به این منظور اطلاعات زیر ارائه می شوند:

نام خانوادگی ، نام . (تاریخ انتشار در صورتی که ذکر شده باشد) . عنوان مقاله یا بخشی که مورد استفاده قرار گرفته است . عنوان کامل سند. تاریخ استخراج (ماه ، روز ، سال )، از اینترنت: آدرس کامل سایت .

(نقل از کتاب های مرجع آنلاین)

Strunk, W. (1918; 1995, May). The elements of style. Retrieved September 1, 2000 from Bartleby.com Great Books Online database on the World Wide Web: http://www.bartleby.com/141/

(نقل از مجله آنلاین)

Preece, J. (1998, November). Ethnic cleansing as an instrument of nation-state creation: Changing state practices and evolving legal norms. Human Rights Quarterly 20(4) 817-842. Retrieved September 1, 2000, from Project Muse database, on the World Wide Web: http://muse.jhu.edu/

(نقل از روزنامه های آنلاین)

 Slater, E. (1999, Jan. 5). Ex-wrestler sworn as governor. The Record Online. Retrieved September 1, 2000 from THE RECORD ONLINE database on the World Wide Web: http://www.bergen.com/news/jesse05199901058.htm

۴٫ ارجاع به یک نامه الکترونیکی :

 نام و نام خانوادگی (مکاتبه شخصی )، (ماه ، روز ، سال)

J. Brownowski, personal communication, September 1, 2000.

منبع :

روش ارجاع دهی در منابع اینترنتی (۱۳۹۰)، برگرفته از پرتال دانشگاهی کشور به آدرس www.unp.ir در تاریخ جمعه ۱۳ آبان ۱۳۹۰ به آدرس اینترنتی : http://www.unp.ir/articles.php?article_id=1171

به نقل از :

دلاور ، علی . ۱۳۷۹٫ روش تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی . تهران : نشر ویرایش

Guide for Citing Electronic Information. Retrieved January 4, 2003 from the World Wide Web: http://www.wpunj.edu/wpcpages/library/citing.htm Guide for ting.htm

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0