پایان نامه بررسی تطبیقی رشته مدیریت شهری با دانشگاههای خارجی و طراحی دوره دکتری این رشته

مهدیه بد
تهران
کارشناسی ارشد
مدیریت شهری
دکتر حسن عابدی جعفری

چکیده
شهر به‌ مثابه‌ بخشی‌ از سلسله‌ مراتب‌ سیستم‌ فضایی‌ و تقسیمات‌ سیاسی‌ – جغرافیایی‌ هر کشور براساس‌ شاخصه‌های‌ مختلفی‌شکل‌ می‌گیرد.اگر نگاهی گذرا به تعداد شهر های ایران وجمعیت آن ها داشته باشیم وبه روند افزایشی تعداد شهر ها و جمعیت آن ها نظری بیفکنیم، نیاز وجود مدیریتی قوی برای اداره ی این مجموعه ی بزرگ  را به خوبی حس می کنیم . هم چنین این موضوع می طلبد که شهردار به عنوان مدیر شهر از قابلیت های ویژه ای برخوردار باشد و آمادگی لازم برای رویارویی با مسائل گوناگون را داشته باشد. که این مهم نیز جز با سیستم آموزشی قوی میسر نخواهد شد.در این تحقیق با استفاده از روش مطالعه تطبیقی ابتدا محتوای رشته مدیریت شهری ارائه شده در دانشگاه ها ی دنیا با آن چه در کشور ما ارائه می شود مقایسه می گردد و سپس با توجه به نیاز های داخلی دوره فعلی کارشناسی ارشد اصلاح ،  پیشنهادی برای دوره دکتری این رشته ارائه گردیده است.
واژه های کلیدی
شهر، مدیریت شهری،کارشناسی ارشد،دکتری، رشته

خلاصه

شهر به‌ مثابه‌ بخشی‌ از سلسله‌ مراتب‌ سیستم‌ قضایی‌ و تقسیمات‌ سیاسی‌ – جغرافیایی‌ هر کشور براساس‌ شاخصه‌های‌ مختلفی‌ مانند نوع‌ حکومت، مدیریت، سطح‌ آگاهی، علاقه‌مندی‌ اجتماعی‌ و مشارکت‌ مردم‌ در نظام‌ تصمیم‌گیری‌ و… شکل‌ می‌گیرد. نظام‌ مدیریت‌ شهری‌ باهدف‌ اداره‌ مطلوب‌ امور شهر، سعی‌ دارد. روابط‌ میان‌ عناصر شهری‌ را هماهنگ‌ سازد. به‌دلیل‌ گستردگی‌ و میان‌ رشته‌ای‌ بودن‌ سیستم‌ مدیریت‌ شهری‌ به‌مثابه‌ یک‌ سیستم‌ باز، عوامل‌ مختلفی‌ در آن‌ دخالت‌ دارد و بدون‌ شناخت‌ این‌ سیستم‌ نمی‌توان‌ عناصر و روابط‌ را در جهت‌ اهداف‌ آن‌ تغییر شکل‌ داد، زیرا هنر برنامه‌ریزی، شناخت‌ عناصر سیستم‌ و ایجاد روابط‌ بین‌ آن‌ عناصر است، به‌نحوی‌ که‌ این‌ مجموعه‌ عناصر در جهت‌ هدف‌ سیستم‌ عمل‌ کنند. بی‌توجهی‌ به‌ اجزاء همچنین‌ عدم‌ کشف‌ روابط‌ و میزان‌ تاثیر هریک‌ از عناصر در نظام‌ تصمیم‌گیری‌ هرگز به‌ یک‌ نظام‌ تصمیم‌گیری‌ منسجم، موثر و معطوف‌ به‌ اهداف‌ مطلوب‌ منجر نخواهد شد. در حال حاضرجایگاه مدیریت شهری در میان دیگر سطوح مدیریت  روشن نیست و مسولیت یک مدیر شهر به خوبی تبیین نشده است .در ایران، شهرداری ها نهاد هایی هستند که ظاهرا اداره ی امور شهر را به عهده دارند ولی از قدرت کافی برخوردار نیستند. در واقع، عملکرد آن ها تحت الشعاع نهاد های بسیاری مانند وزارت کشور و…. قرار گرفته و  وظایف آن ها با ارگان های دیگر تداخل پیدا می کند .ازآن مهم تر، جایگاه رشته ی مدیریت شهری (ارائه شده در دانشگاه ها ) به عنوان یک رشته ی علمی جدید در میان علوم دیگر کاملا روشن و شفاف نیست.تئوری های مدیریت شهری با برنامه ریزی شهری آمیخته شده و به نظر می رسد مدیریت شهری از تئوری های مستقلی برخوردار نباشد.در ایران، این رشته فقط در قالب واحدهای نظری ارائه می شود و برخلاف دانشگاه های دنیا، از واحد های عملی وموردکاوی در آن خبری نیست.افزون بر آن و به منظور حل مشکلات یاد شده، لازم است جایگاه این رشته در میان دیگر رشته های  مدیریت مانند مدیریت دولتی در سطح کلان و مدیریت سازمانی در سطح خرد مشخص گردد.در این پژوهش آموزش های ارائه شده در دانشگاههای خارجی دارای رشته مدیریت شهری،آموزش های ارائه شده در دانشگاههای داخل و آموزش های ارائه شده در شهرداری های داخل به عنوان متولی امر مدیریت شهری( که با توجه به نیاز داخلی طراحی شده است) مورد بررسی قرار گرفت و  واحدهای آن با واحد های فعلی ارائه شده در دانشگاههای ایران مورد مقایسه قرار گرفت،در نهایت با بررسی دانشگاههای خارجی و نیاز داخلی و و احد های ارائه شده در دانشگاههای ایران رشته کارشناسی ارشد ارائه شده به صورت فعلی در دانشگاهها ایران اصلاح و برای تسهیل کار و پرورش نیروی علمی در رشته مدیریت شهری و از آنجا که در دانشگاههای خارجی اکثرا رشته مدیریت اجرایی به عنوان شاخه ای از مدیریت دولتی تدریس می شود و به علت فقدان نیروی متخصص علمی کافی در زمینه مدیریت شهری ابتدا بهتر دیده شد این رشته به عنوان گرایشی از مدیریت دولتی ارایه شود و نهایتا این رشته به عنوان رشته ای کاملا مجزا ارائه شود. در پایان نیز حدود ۱۵۰منبع فارسی و لاتین با موضوعیت مدیریت شهری برای مطالعه و آشنایی بیشتر با مدیریت شهری و ابعاد مختلف آن معرفی گردیده است.

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0