شبیه سازی الگوی پراکنش آلودگی هوای کلان شهر تهران در شرایط وزش باد

چکیده
جهت وزش بادها و شرایط تلاطمی و شارهای درون جو مجاور سطح زمین از مهم ترین عوامل جوی مؤثر در الگوی پراکنش و پخش انواع آلایندههای هوا پس از خروج از منابع انتشارات آن هاست. در این موجود در مدل میان (EDMF) پژوهش با استفاده از شاخص ترمودینامیکی ترکیبی اولری  لاگرانژی الگوی پراکنش آلایندهها در جو مجاور سطح زمین در شرایط هوای ،(TAPM) مقیاس آلودگی هوا ناپایدار و وزش باد در شهر تهران مورد مطالعه قرار گرفت. برای انتخاب روزهای مورد بررسی از داده – های سه ساعتی سه ایستگاه هواشناسی سطح شهر تهران استفاده شد . بنابر این دو روز دارای وزش باد قابل توجه در هر سه ایستگاه هم دید مورد بررسی شامل یک روز از دوره گرم سال و یک روز از دوره سرد سال انتخاب شد و با تهیه نقشه های جوی سطحی و ترازهای بالا وضعیت عمومی هوای حاکم بر منطقه مورد بررسی قرار گرفت. دادههای انتشارات از دو منبع نیروگاه و پالایشگاه نفت تهران واقع در ، جنوب شهر به مدل معرفی شد. اجرای مدل در ورودی هواشناسی با سه یاخته تودرتو با ابعاد افقی ۴ ۹۷۵ و ۷۵۰ متر تعریف شد. ورودی آلودگی بر مبنای ، ۹/۳ و ۳ کیلومتر و ورودی آلودگی با ابعاد ۱۰۰۰ مدلهای اولرین و لاگرانژین تعریف و خروجی های آن ها برای درونی ترین شبکه محاسبه شد . نتایج حاصل از شبیه سازی حاکی از آن است که شرایط وزش باد، افزایش میزان انرژی جنبشی تلاطم ناشی از سرعت باد و شرایط ناپایدار جوی، با انتقال افقی آلاینده ها و ایجاد حرکات قائم فرازشی سبب تعدیل آلودگی میشود.
 کلید واژه ها: آلودگی هوا، تهران، شاخص های ترمودینام EDMF ،TAPM

دانلود مقاله مورد نظر – لینک مستقیم

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0