برنامه ملی ایمنی ترافیک کشور ترکیه

در ترکیه سالیانه بیش از ٩٠٠٠ نفر جان خود را در حوادث رانندگی از دست می دهند و در حدود ۲۰۰۰۰۰ نفر مجروح می شوند. به عبارت دیگر در جاده های کشور ترکیه روزانه ٢۵ نفر کشته و بیش از ۵٠٠ نفر مجروح می شوند. از این میان برخی برای تمام عمر، معلول م یشوند و از آنجا که بیشتر قربانیان، جوانان هستند، در واقع بخش اعظمی از زندگی آنها نابود میگردد. علاوه بر رنج و اندوه ناشی از وقوع حوادث رانندگی، تصادفات موجب م یشوند خسارات اقتصادی هنگفتی به جامعه ترکیه وارد شود. هزینه های اجتماعی و اقتصادی تخمین زده شده ناشی از حوادث رانندگی به طور متوسط در هر سال بالغ بر ٢ میلیون میلیارد لیره ترکیه به قیمت پایه سال ١٩٩٩ است. عاقلانه نیست بپذیریم سیستم حمل ونقل سبب اصلی این فجایع انسانی است. برای کاهش هر چه بیشتر این مشکل، یک پروژه ایمنی ترافیک در راستای برنامه ملی ایمنی ترافیک توسط وا مهای بانک جهانی و بودجه کشور ترکیه تعریف شده است.
هدف این پروژه کاهش میزان تصادفات و رفع مشکلات ناشی از آن از طریق تعریف و بررسی مسأله، ارائه تعریف ایمنی، ارائه راهکار و یک طرح اجرایی و در نهایت، اجرای راهکارهای پیشنهادی است. بازه زمانی مورد نظر برای اجرای برنامه مذکور، سالهای ٢٠٠٢ تا ٢٠١١ است.
یکی از دیدگاه های کلی و بلندمدت ایمنی را می توان به شکل زیر تعریف کرد: در شبکه راههای ترکیه هیچ کس نباید در اثر حوادث رانندگی کشته و یا به شدت مجروح شود.
هدفهای میان مدت در راستای تأمین ایمنی عبارتند از:
 تعداد افرادی که در حوادث رانندگی کشته و یا به شدت زخمی می شوند، باید به طور پیوسته کاهش یابد.  از میان استفاده کنندگان شبکه معابر باید به کودکان و اقشار آسیب پذیرتر، توجه ویژه ای شود.
اهدافی که در راستای تأمین ایمنی در این برنامه در مقایسه با سال ١٩٩٩ مد نظر قرار گرفته شده، عبارتند از:
• تا سال ٢٠٠۶
 آمار کشته شدگان باید ٢٠ درصد کاهش یابد.
 آمار کشته شدگان قشر آسیب پذیر باید ٢٠ درصد کاهش یابد.
 آمار فوت کودکان زیر ١۴ سال باید ٢۵ درصد کاهش یابد.
• تا سال ٢٠١١
 آمار کشته شدگان باید ۴٠ درصد کاهش یابد.
 آمار کشته شدگان قشر آسیب پذیر باید ۴٠ درصد کاهش یابد.
 آمار فوت کودکان زیر ١۴ سال باید ۵٠ درصد کاهش یابد.

انتشار شهرسازی آنلاین

رمز فایل : www.shahrsazionline.com

دانلود فایل مورد نظر – لینک مستقیم

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0