راهنمای سیستم مدیریت ایمنی در صنعت حمل و نقل ریلی

بسمه تعالی
جایگاه و نقش حمل و نقل در ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جوامع امروزی بر کسی پوشیده نیست. حمل و نقل یکی از پایه های اصلی توسعه پایدار و متوازن در جوامع بشری محسوب شده و در واقع شبکه های حمل و نقل با مولفه های مهمی همچون اقتصاد، امنیت و عدالت اجتماعی ارتباط تنگاتنگ دارند. در فرآیند توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور ها، همبستگی مستقیم میان گسترش حمل و نقل و دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بیشتر وجود دارد. به عبارت دیگر همراه با افزایش تولید ناخالص داخلی، میزان ارزش افزوده بخش حمل و نقل نیز افزایش می یابد و به همین دلیل است که توسعه و رشد اقتصادی وابسته به توسعه بخش حمل ونقل است و فعالیتهای حمل و نقل از جمله فعالیتهای اساسی و زیربنایی برای رشد و تحول اقتصاد به حساب می آید. طی سالهای اخیر استفاده از نتایج تحقیقات و مطالعات انجام شده در دنیا به افزایش بهره وری و ارتقاء کیفیت در اجرا، بهره برداری و نگهداری بهینه از طرحها و پروژه های حمل و نقل منجر شده و افق های جدیدی را به منظور ارائه راهکارها و راهبردهای نوین در عرصه حمل و نقل گشوده است. به همین دلیل اطلاع رسانی در این زمینه به منظور ایجاد ارتباط بین حوزه های مختلف یک ضرورت اجتناب ناپذیر می باشد. معاونت آموزش تحقیقات و فناوری در راستای ایفای تعهدات و وظایف خویش در امر اطلاع رسانی و بسترسازی علمی در زمینه های مرتبط با حمل و نقل می کوشد تا با عرضه نتایج مطالعات و تحقیقات انجام شده در این معاونت، در ایجاد تعامل و تبادل اطلاعات مابین محققان و متخصصان این رشته نقش مفید و موثری ایفا نماید. امید آن است تا در این رهرو بتوانیم خدمتی شایسته و در خور به انجام رسانیم و در مسیر سازندگی و بالندگی ایران اسلامی و سرافرازی کشورمان از طریق رشد علمی فرزندان این آب و خاک حرکت نمائیم. در این مجموعه ضمن معرفی سیستم مدیریت ایمنی در صنعت حمل و نقل ریلی به بررسی ضرورت بکارگیری این سیستم پرداخته شده است. همچنین مطالعات و تجربیات کشورهای توسعه یافته در این خصوص بیان شده و سپس الگویی جهت استفاده در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. بی شک نقایص نوشتاری و محتوایی این کتاب از چشم تیزبین اساتید، صاحب نظران و متخصصان پوشیده نخواهد ماند و ما را از راهنمایی ها و ارشادهای خویش بهرهمند
خواهند نمود. معاونت آموزش ، تحقیقات و فناوری وزارت راه و ترابری به این وسیله مراتب تشکر و قدردانی خود را نسبت به اعضاء گروه تهیه کننده آقایان میرنصر عدالت حقی و محسن نادرپور و همچنین ناظرین آقایان حسن اسماعیلی و مهدی ترک زبان، ابراز می دارد. از کلیه بخشها، سازمانها و مؤسساتی که درمراحل تهیه و نظرخواهی این مجموعه همکاری
نمودند، سپاسگزاری م یگردد.

انتشار شهرسازی آنلاین

رمز فایل: www.shahrsazionline.com

دانلود فایل کامل – لینک مستقیم

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0