بررسی تحقق طرح تفصیلی مبارکه با تاکید بر کاربری اراضی شهری

بررسی تحقق طرح تفصیلی مبارکه با تاکید بر کاربری اراضی شهری
مهدی ابراهیمی عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور واحد بهارستان
چکیده
در ایران به موجب قوانین و مصوبات مربوطه برای شهرها طرح توسعه ی شهری تهیه می شود. شیوه ی تهیه این طرح ها مبتنی بر نظر ی ه سنت ی برنامه ریزی (الگوی طرح های جامع) است و در آن ها به صورت کامل و قطعی وضعیت کاربری مجاز زمین، در قالب نقشه هایی تصویر می شود. در این شیوه ی تهیه طرح، چنان چه کاربری های پیشنهادی تحقق نیابد، مشکلات و خسارت های فراوانی ایجاد می شود. که از آن جمله می توان به تضییع حقوق مالکانه اعم از خرید و فروش و نقل و انتقال و بهره داری، ایجاد بافت های نامناسب و فاقد کیفیت محیطی لازم و زیر زمینی و غیر شفاف شدن برنامه ریزی شهری و … اشاره نمود. بررسی اجمالی تحقق پذیری طرح تفصیلی مبارکه به عنوان یک شهر میان اندام و با گسترش شهری زیاد، می تواند مصداق خوبی از میزان تحقق پذیری طرح ها در این سطح باشد. نتیجه ناشی از این بررسی ها حاکی از تحقق پذیری نسبی بسیاری از کاربری ها است .
روش پژوهش به کار رفته در این مقاله کیفی و با استفاده از شیوه مقایسه تطبیقی سرانه های کاربری های اراضی شهری در وضع موجود شهر با سرانه های پیشنهادی طرح مصوب قبلی است.
واژگان کلیدی: برنامه ریزی شهری، طرح های توسعه شهری، تحقق پذیری، شهر مبارکه.

انتشار شهرسازی آنلاین

رمز فایل: www.shahrsazionline.com

دانلود فایل مقاله با لینک مستقیم

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0