طرح راهبردی ،تفصیلی ویژه و طراحی شهری بافت فرسوده شهر اراک(سطح دو –حوزه تفصیلی ویژه)

طرح راهبردی ،تفصیلی ویژه و طراحی شهری بافت فرسوده شهر اراک(سطح دو –حوزه تفصیلی ویژه)

همانگونه که در سطح یک مطالعات طرح ذکر شد ضرورت مداخله در بافت فرسوده و ناکارآمد زمانی مطرح است که آن فضا:
الف:در همراهی با الزامات زمانی نباشد .
ب: فاقد الزامات ایمنی در قبال ساکنان آن باشد .
ج: فرسودگی کالبدی بر اندام آن سایه انداخته باشد.
د: ارزش زیست و سکونت در آن کاهش یافته باشد.
از اینرو مداخله در بخش هایی از شهر اراک هم ناشی از ضرورت اول است و هم از دومین آن . گواینکه تداوم دو بعد نخستین ، در افقی نزدیک ،سومین و چهارمین آن را نیز در برگیرد . وجهی که می باید از هم اکنون بهسازی، نوسازی و بازسازی فضا را در دستور کار قرار داد. محدوده مورد مطالعه با مساحتی بالغ بر ۶۲ هکتار با سه ویژگی عمومی بافت های فرسوده و آسیب پذیر ، همراهی نشان می دهد. این بافت:
– به طور نسبی از کار آمدی لازم در حوزه های عملکردی و دسترسی (به واسطه عدم رعایت سلسله مراتب) فاصله دارد.
-در حول و حواشی راسته بازار و فضاهای میراثی و با ارزش متمرکز شده است .
– در نسبت با ویژگی های زمین ساختی از اصول فنی و ایمنی برخوردار نیست.
عوامل یاد شده فوق زمینۀ مداخله را از منظر مدیریت شهری در محدودههایی از شهر فراهم ساخته است. امری که پرداختن به آن در قالب سه مرحله اصلی زیر در دستور کار طرح حاضر قرار دارد .

کار فرما : شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران

مهندسان مشاور : طرح محیط پایدار

انتشار شهرسازی آنلاین

رمز فایل: www.shahrsazionline.com

دانلود طرح تفصیلی ویژه بافت فرسوده شهر اراک-لینک مستقیم

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0