طرح ریزی و مدیریت مجموعه شهری تهران و سایر شهرهای بزرگ کشور و شهرهای اطراف آنها

طرح ریزی و مدیریت مجموعه شهری تهران و سایر شهرهای بزرگ کشور و شهرهای اطراف آنها

مجموعه شهری تهران و شهرهای اطراف آن شامل شهرهای واقع درشهرستانهای تهران، دماوند، ری، شمیرانات، کرج، ورامین، اسلامشهر، ساوجبلاغ و شهریاراست و محدوده مجموعه شهری سایر شهرهای بزرگ (مشهد، اصهفان، تبریز و شیراز) بهپیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی و تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تعیین میشود. تبصره ۴ تعریف مجموعه شهری و شاخصهای آن در شورای عالی شهرسازی و معماری تعیین خواهد شد. تبصره ۶ سایر مجموعه های شهری بزرگ پس از تعیین ضوابط مندرج درتبصره ( ۴)این ماده توسط شورای عالی شهرسازی و معماری با تصویب وزارتهای مسکن وشهرسازی و کشور به عنوان مجموعه شهری شناخته شه و مشمول مقررات این مصوبه میشوند .

ادامه دارد.متن کامل را دانلود کنید.


انتشار شهرسازی آنلاین

منبع: وزارت راه و شهرسازی

دانلود قانون طرح ریزی و مدیریت مجموعه شهری تهران و غیره-لینک مستقیم

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0