کتاب آسیب های شهری در تهران

مقدمه
گسترش و توسعه روزافزون شهرها در ابعاد مختلف جمعیتی و اقتصادی، توجه به آسیب های اجتماعی ناشی از این توسعه را ضروری می سازد . بر اساس گزارش بانک جهانی، برای اولین بار در سال ۲۰۰۷ جمعیت ساکن شهرها در جهان از جمعیت ساکن در روستاها پیشی گرفته است. نکته جالب توجه در این روند، نرخ رشد در کشورهای در حال توسعه است که  حاکی از سرعت و شتاب گسترش فضاهای شهری در این کشورهاست. در ایران نیز تحولات جمعیتی نشانگر رشد روزافزون جمعیت شهری دارد به ۴۹ درصد در سال ۱۳۵۵ / ۳۷ درصد در سال ۱۳۴۵ به ۲ / گونه ای که نسبت شهرنشینی از ۶ ۵۴ درصد در سال ۱۳۶۵ رسید که برای اولین بار در این سال جمعیت شهری / و نیز به ۵۷ کشور از جمعیت روستایی پیشی گرفت . همچنین در سال ۱۳۷۵ نسبت شهرنشینی در ایران به ۶۱ درصد و در سال ۱۳۸۵ نسبت جمعیت شهری کشور به ۷۱ درصد رسید. از سوی دیگر، گسترش روزافزون فضاهای شهری و شهرنشینی به دلیل تغییرات ذاتی که در خود به همراه دارد، به گسترش آسیب های اجتماعی منجر می شود ؛ امری که در بسیاری از کشورهای جهان تجربه شده است. مشکلات و آسیب های اجتماعی ناشی از شهری شدن در کشورهای در حال توسعه ابعاد دو چندانی می یابد و در شهرهای پررونق این کشورها این معضل شدیدتر می شود. با این حال، مردم همچنان به این شهرها روی می آورند و فرزندانشان در این شهرها به دنیا می آیند و امیدوارند که زندگی بهتری پی ش رو داشته باشند؛ اما در بسیاری از موارد، این امیدواری ها سرابی بیش نیستند و فقر و مشکلات روزافزون دامنگیر آنها خواهد بود.
به تعبیر دیگر، بین توسعه شهرنشینی و گسترش آسیب های اجتماعی حدأقل در برخی مقاطع زمانی و مکانی یک رابطه مستقیم وجود دارد و به میزانی که شهرها توسعه بیشتری پیدا می کنند، می توان پیش بینی کرد که با بحران های اجتماعی بیشتری دست و پنجه نرم خواهند کرد. لزوم کنترل و مهار این آسیب ها و شناخت ماهیت آسیب های اجتماعی شهری، گونه بندی آنها و سیر تحولات و روند این آسیب ها در فضاهای شهری را حیاتی می سازد و سیاستگذاران این عرصه ناگزیر باید بر مبنای یک شناخت نسبتاً کافی از مهم ترین عناصر و مؤلفه های این بحرا نها، به مدیریت، رصد و کنترل آنها بپردازند.

انتشار شهرسازی آنلاین

دانلود کتاب آسیب های شهری در تهران – لینک مستقیم

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0