کتاب مدیریت شهری

مدیریت یک مفهوم عام و کلی است که بنا به اهداف و منظور های مختلفی بکار گرفته می شود . بطور مثال هدایت فعالیتهای جامعه در یک مسیر خاص یا مشخص نمودن ارکان و نوع زیر ساختها در یک شهر خاص و یا نقش و عملکرد های گروهی در یک واحد تولیدی یا اداری جهت دست یابی به هدف ویژه ای و … را می توان مثال زد . اما بحث اصلی تاکید روی شهر ،نقش افراد و سازمانها به مفهوم هدایت کننده فعالیتهای مورد نیاز جامعه شهری می باشد . بنابراین در یک شکل کلی می توان شهر را بصورت سازمانی درک نمود که دارای هدف یا اهدافی بوده و افرادی این سازمان را در رسیدن به اهدافش یاری می رساند .البته این یک بحث ساده و چارچوبی مفهومی محسوب شده و موضوعاتی مثل مسائل اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی که روح این موارد تلقی می گردد در اینجا فعلا مطرح نمی باشد . بدین ترتیب با توجه به مسائل یاد شده ابتدا لازم است مفهوم سازمان تا حدی مشخص گردد و آنگاه به موضوع مدیریت که نقش کلیدی در سازمان دارد پرداخته شود .

انتشار شهرسازی آنلاین

دانلود کتاب مدیریت شهری

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0