پایان نامه تحلیل مشارکت شهروندان در مدیریت پسماند (مطالعه موردی منطقه ۲۰ شهرداری تهران)

نویسنده:  علی عزیزی
تاریخ شروع: ۱۳۸۹/۲/۱۵
دانشگاه: پیام نور
مقطع: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری

مقدمه

مدیریت مواد زائد جامد (زباله ها یا بقولی طلای کثیف) امروزه تبدیل به یکی از مهمترین دغدغه های جامعه بشری شده و تنوع وگوناگونی این مواد از یک سو و افزایش حجم آنها از سوی دیگر بر پیچیدگی نحوه جمع آوری و دفع آنها افزوده است . بطور کلی مدیریت موادزائد جامد درکشورهای در حال توسعه علاوه بر نقش موثر در چرخه اقتصادی به عنوان یکی از شاخص های مهم توسعه در سطح کلان مطرح می باشد.

این مدیریت به منابع مالی و تکنولوژیکی خاص خویش وابسته بوده و علاوه برعدم پیروی از یک الگوی یکسان از تمامی عوامل و نهادهای اقتصادی جامعه تاثیر می پذیرد . از آنجا که در مدیریت زباله همه افراد سهیم هستند وجود زباله در نهرها ، حاشیه خیابانها و کوچه ها نشانههایی از پایین بودن آگاهی مردم نسبت به نقش خود در این سیستم است. اگر چه مردم می توانند در تمامی مراحل کنترل و مدیریت زباله نقش داشته باشند ولی تاثیرهمکاری ومشارکت آنان درمراحل تولید، نگهداری  موقت وبازیافت بارزتر است.

درمرحله تولید نخستین اقدام مهم ، کاهش میزان زباله تولیدی است ؛ این مورد جز با دگرگونی الگوی مصرف امکان پذیر نیست . اگرآگاهی افرادیکه بطوربی رویه مصرف می کنند و تولید زباله شان همواره رو به ازدیاد است در مورد مصرف مواد انرژی و آثار آن بر محیط زیست ، منابع طبیعی و بهداشت عمومی افزایش یابد بطور مسلم بسیاری از مشکلات ناشی از زباله کاهش می یابد.

خلاصه پایان نامه تحلیل مشارکت شهروندان در مدیریت پسماند (مطالعه موردی منطقه ۲۰ شهرداری تهران)

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0