پایان نامه تأثیر طرحهای پیاده محور بر توسعۀ پایدار شهری با رویکرد بهینه سازی مصرف انرژی

تأثیر طرحهای پیاده محور بر توسعۀ پایدار شهری با رویکرد بهینه سازی مصرف انرژی مطالعه موردی: محله رودکی-نواب

نویسنده:  علیرضا صابرمنش
استاد راهنما: دکتر شریف معطوف
استاد مشاور: دکتر حسن احمدی
تاریخ شروع: ۱۳۸۹/۱/۱
دانشگاه: آزاد
مقطع: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: شهرسازی

چکیده:
اختراع اتومبیل و رواج حرکت آن در فضاهای شهری،موجب از دست رفتن جایگاه و کاهش سهم سفر پیاده بگردیده است. که لازمه تعامل اجتماعی و فرهنگی شهرنشینان است.  از سویی کاهش حرکت پیاده در شهر زندگی انسانی را تحت تأثیر قرار داده و از سوی دیگر، استفاده بیشتر از خودرو باعث افزایش مصرف انرژی شده است. از این رو، به نظر می رسد بازگست به گذشته و ترویج پیاده روی، ضمن اینکه می تواند زندگی اجتماعی شهرهای ما را و به ویژه شهرهای بزرگ را تقویت کند، مصرف انزژی را کاهش می دهد.  این پژوهش  با هدف تعیین شاخص‌های موثر در طرحهای پیاده محور، تعیین چگونگی تأثیرگذاری طرحهای پیاده محور در فرآیند توسعه پایدار شهری با رویکرد بهینه سازی مصرف انرژی و راهکارهای اجرایی طرحهای پیاده محور انجام شده است.
محدوده مورد مطالعه محله رودکی- نواب و جامعه آماری ما مردم ساکن دراین محدوده که ازطریق روش نمونه گیری قشربندی شده تعیین شده اند. این تحقیق از نوع کاربردی میباشد که با تکیه بر مطالعات نظری و تجربه های جهانی در زمینه طرحهای پیاده ، شاخص‌های طرحهای پیاده محور تعیین شده سپس وضعیت موجود و طرح تفصیلی پیشنهادی بر اساس شاخص‌های طرحهای پیاده محور با تکنیک SWOT مورد سنجش قرار گرفته است و در نهایت راهبردها و راهکارهای مداخله در محدوده با هدف ترغیب مردم برای سازماندهی فعالیت های روزمره¬شان بر اساس پیاده مداری و اتوموبیل زدایی پیشنهاد شده است. راهکاری پیشنهادی شامل تعدیل حرکت سواره ، اصلاح مسیر پیاده و حداقل مداخله در بافت بر مبنای پیاده محوری در کوتاه مدت،انطباق‌پذیری بافت بر مبنای حمل و نقل عمومی با محوریت پیاده در بلند مدت و در نهایت راهکارهای پشتیبانی – اجرایی می باشند.

کلید واژه: طرحهای پیاده محور، موتوریزم، کاهش مصرف انرژی، عابر پیاده

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0