مقاله حیات اجتماعی خیابان

مقاله حیات اجتماعی خیابان نوشته آقای سعید طاهر خانی می باشد و منتشر شده است.

چکیده مقاله:

طراحی خیابان فرآیندی است که از علوم مختلفی بهره می جوید و مسئله عبور و مرور وسایل نقلیه در خیابان تنها یکی از عوامل مؤثر در این فرآیند است . خیابانی که در طرفین خود واجد کاربریهای مولد تجمعات و مراجعات انسانی است ، به هیچ روی نمی تواند صرفاً مجرایی برای تردد وسایل نقلیه باشد و مهمترین وظیفه طراح در فرآیند برنامه ریزی یا ساماندهی به یک خیابان ، رسیدن به پاسخ منطقی این سؤال است که چه مقدار از سطح خیابان را باید برای تجمعات انسانی ، پیاده رو ، سواره رو ، عبور دوچرخه ، پارکینگ ، فضای سبز ، مبلمان ، نهر آب ، تأسیسات و عملکردهای دیگر اختصاص داد ؟ یا اینکه کدام یک در اولویت قرار دارد ؟ برای پاسخ این سؤال ابتدا باید به این نکته اندیشید که در یک برنامه ریزی کلی ، عملکرد خیابان مفروض چیست ؟ چه کاربریهایی مناسب قرارگیری در طرفین این خیابان هستند و چه کاربریهایی نباید در این خیابان استقرار یابند ؟ دیر زمانی مهندسین ترافیک بر این باور بودند که هر چه عریض تر کردن خیابانها تنها پاسخ منطقی برای حل مشکل عبور و مرور خیابانهاست ؛ اما آخرین دستاوردهای این علم حاکی از این است که کاربریه ای موجود در خیابان از مهمترین عوامل مولد ترافیک می باشند و سیاست گذاری و برنامه ریزی جهت کنترل این کاربریها و جانمایی آنها و همچنین کاهش تقاضا و محدود کردن وسایل نقلیه موتوری پاسخ مسئله است . بدون شک خیابانی که تجمعات انسانی و حضور مردم در آن به حدی است که حتی با حذف حضور وسایل نقلیه موتوری در آن فضای کافی برای حضور انسانها وجود ندارد ، صحبت از روانسازی حرکت اتومبیل در آن ( لااقل به صورت همسطح ) محلی از اعراب ندارد . برای حل تعارضات چنین خیابانی چه بسا شایسته باشد بسیاری از کاربریهای مزاحم آن حذف گردد . سخن اصلی این مقاله بر این مطلب استوار است که اگر در خیابانی حضور و تجمعات انسانی مطرح و مورد نظر است ، برای تداوم حیات این خیابان چه باید کرد ؟ حضور اجتماعی مردم در خیابانهای درون شهری و به ویژه در مراکز تجاری را دیگر نباید به حال خود رها کرد و مردم را همچون مرغهای پر کنده ای در میان انبوه وسایل نقلیه موتوری به این سو و آنسو فراری داد . خیلی عجیب است که در شهرهای ما گاه در خیابانهای آستانه ای بهشت زهرا که مردم در حال تشییع جنازه اموات خود می باشند ، تریلی ها و اتومبیل های سنگین نیز تردد می نمایند یا گاه در پیا ده رو موتور سواری از روی بساط دستفروشی که برای کسب لقمه نانی در تلاش است ، می گذرد . علم ترافیک یا هر علم دیگری یک معرفت است و هر معرفتی باید مبتنی بر شناخت کامل از نیازهای روحی و روانی انسان باشد و متضمن بقاء جوامع بشری گردد ؛ وگرنه باید بپذیریم که پا در بیراهه هایی نهاده ایم که موجب لگدمال شدن ارزشهای والای انسانی شده است .

 

برای دانلود کلیک کنید

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0