طرح تفصیلی جدید تهران

طرح تفصیلی جدید شهرداری تهران که شامل فایل نهایی بوده و در این مجموعه از فایل و روش های آماتور پرهیز شده و طرح به صورت کامل PDF در اختیار شما قرار داده می شود.این طرح از شهرداری تهران دریافت شده است و از سوی مشاور ارائه شده است.

نسخه نهایی

منبع طرح مهندسین مشاور و شهرداری تهران می باشند.

انتشار شهرسازی آنلاین

دانلود ضوابط طرح تفصیلی جدید تهران

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0