پایان نامه ضرورت توانمند سازی جوانان دربهسازی سکونتگاههای غیر رسمی با مطالعه موردی دره فرحزاد

نویسنده:  اصغر کریمی
استاد راهنما: دکتر ژیلا سجادی
استاد مشاور: دکتر موسی پورموسوی- دکتر مجید روستا
تاریخ شروع: ۱۳۸۹/۸/۱
دانشگاه: شهید بهشتی
مقطع: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: جغرافیا

چکیده

همراه با گسترش پدیده فقر شهری که سکونتگاه های غیررسمی نماد بارز آن می باشد، در راستای رفع مشکلات کالبدی- فضایی این نوع سکونتگاه ها، ضرورت اتخاذ سیاست مبتنی بر اصولی پایدار را مطرح   می سازد. با توجه به این که ساختار جمعیتی جوان با ویژگی چون پویایی، توانمندی و تابع تغییرات بودن و تداوم فقر (چرخه فقر) به عنوان دو مشخصه اصلی سکونتگاه-های غیررسمی می باشد، در صورت نبود   برنامه های آموزشی و مهارت آموزی مناسب و عدم توجه به پرورش فکری آن ها، به عاملی ناسازگار و مخرب از نظر اجتماعی تبدیل شده و در فرایند دیالکتیک اجتماعی- فضایی دارای اثرات مخرب اجتماعی خواهند بود. بنابراین با توجه به نقش و جایگاه جوانان در بهسازی سکونتگاه های غیررسمی، در این پژوهش سعی شده تا با شناخت ویژگی های مختلف سکونتگاه غیررسمی دره فرحزاد، جوانان این محدوده را به عنوان مهمترین قابلیت بهسازی (با توجه غالب بودن این گروه سنی نسبت به سایر گروه های سنی، ظرفیت بالا، پویایی، آموزش پذیری، علاقه مندی و مشارکت پذیر بودن) معرفی و با ارایه راهکارها و پیشنهاداتی به ارتقاء شرایط محیطی و پایداری اجتماعی در این محدوده کمک نمود.

کلمات کلیدی: توانمندسازی، جوانان، بهسازی، سکونتگاه¬های غیررسمی

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0