سرفصل های تهیه رساله دوره کارشناسی شهرسازی

سرفصل های تهیه رساله دوره کارشناسی شهرسازی

فصل ۱- طرح تحقیق

 1. مقدمه
 2. طرحموضوع
 3. ضرورت واهمیت موضوع  
 4. اهداف و سوالات  تحقیق
 5. فرضیات تحقیق
 6. محدودیت ها و مشکلات
 7. روش تحقیق و مراحل تحقیق
 8. شیوه های جمع آوری اطلاعات
 9.  ابزار ، امکانات ، جامعه آماری و منابع تحقیق
 10. دستاوردها و نتایج مورد انتظار
 11. سازمان ها و موسسات بهره بردار از طرح
 12. پیشینه تحقیق 

 

 فصل ۲-  اصول و مبانی  نظری

 1. مقدمه
 2. تعارف ، اصطلاحات و مفاهیم پایه
 3. نقش و اهمیت ریا، شیوه تاثیر گذاری
 4.  دیدگاه ها و زمینه ها
 5. پیشینه و سابقه
 6. بررسی نمونه های داخلی و خارجی 
 7. رویکردهای برنامه ریزی و طراحی 
 8. اهداف ، راهبردها و سیاست های ساماندهی
 9. انتظارات مردم  و ویژگی های ذاتی و بومی
 10. اصول طراحی و برنامه ریزی
 11. اهداف  کلان
 12. راهکارها
 13. جمع بندی و نتیجه گیری

 

فصل ۳    شناخت بستر طراحی

 1. شناخت
 2. تحلیل
 3. جمع بندی و نتیجه گیری

 

فصل ۴ – طرح و برنامه

 

فصل ۵ تحلیل  ونتیجه گیری

۵-۱ سنجش و ممیزی

۵-۲ سیاستگزاری

۵-۳ ارائهپیشنهادات،راهکارهاوالگوهایتوسعه

انتشار شهرسازی آنلاین

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0