پایان نامه استفاده از طراحی شهری برای ارتقاء سطح گردشگری درکه

نویسنده:  محمد مویدی
استاد راهنما: دکتر فریدون قریب
استاد مشاور:
تاریخ شروع: ۱۳۸۹/۵/۱۶
دانشگاه: تهران
مقطع: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: طراحی شهری

استفاده از طراحی شهری برای ارتقاء سطح گردشگری درکه (نمونه موردی طراحی محدوده میدان درکه)

چکیده
     فضاهای شهری به عنوان عنصری از ساخت فضایی شهر و دربرگیرنده روابط اجتماعی- فرهنگی شهرهاست که مکان ایجاد روابط فرهنگی و اجتماعی بر مبنای ارزشها و هنجارهای مشترک را مهیا می سازد.امروزه با پیچیده شدن زندگی شهری و مسائل مرتبط با آن در کنار پیشرفت فناوری و گرایشهای وافر به فضاهای مجازی که منجر به شکل گیری یک طرفه تعاملات اجتماعی می شود، لزوم پرداختن به فضاهای شهری جهت کاهش تنشهای اجتماعی و برقراری آرامش روحی – روانی از طریق افزایش حضور و برقراری تعاملات « چهره به چهره »  بیش از پیش احساس می شود. به ویژه اینکه این فضا در پیوند با طبیعت و محیطهای طبیعی تعریف و در نظر گرفته شود.
    گردشگری نیز امروزه به عنوان یک ضرورت در راستای کاهش فشارهای روحی و .. مطرح بوده و هدفمند از سفر به کشوری دیگر تا بازدید از مکانی ویژه در کنار محل سکونت را شامل می گردد. بنابراین با توجه به نقش فضای شهری، گردشگری به دنبال فضاییست تا شهروند به عنوان گردشگر یا تفرجگر در آن زمانی را هرچند کوتاه برای بازیابی آرامش و رفع خستگی خود سپری نماید.
    بنابراین ، این مطالعه و تحقیق با هدف بازشناسی ، تعیین و تعریف مجدد یک فضای شهری در مقیاس کلان شهر و شاید فراشهری و در جهت تقویت ویژگی های تعامل با طبیعت و بهره گیری از حداکثر ظرفیتهای محیط طبیعی با  حفظ طبیعت و تامین منافع عمومی و ایجاد تعاملات اجتماعی صورت گرفته است. موضوع اصلی پایان نامه، استفاده از طراحی شهری برای ارتقا سطح گردشگری درکه ( طراحی محدوده میدان درکه ) است که با طراحی فضای شهری اطراف محور در جهت ارتقا کیفیت محیطی، کیفیت محیط زیست شهری و توجه به نیازهای انسان به عنوان محدوده تفرجی، گردشگری و فرهنگی مورد توجه قرار گرفته و با تعریف هویت خاص در محدوده ، آن را از اطراف متمایز   می سازد.
     لذا با بررسی مفاهیم و مبانی مرتبط، بررسی آرا و نظریه های اندیشمندان و بررسی برخی تجارب و مطالعات انجام شده در ایران و جهان، نکات ویژه جهت طراحی به عنوان چهارچوب نظری حاصل شد. در مرحله شناخت ، معرفی محدوده، بررسی وضعیت موجود دره درکه و محدوده مورد نظر برای انجام طراحی ، جمع بندی آن در قالب جدول سوات مورد توجه قرار گرفت و نهایتا با تعیین اهداف ، ارایه گزینه های طراحی و انتخاب گزینه بهینه ، طراحی تا مرحله جزئیات پیگیری شد.
     طراحی این محدوده با کارکرد تفرجی- گردشگری – فرهنگی، با ایجاد مجموعه ای از فضاهای باز شهری در ارتباط با ظرفیتها و ویژگی های طبیعی – تفرجی موجود می تواند ضمن ارتقا سطح کیفیت تفرجی- گردشگری محدوده، نقش اساسی در افزایش تماس و لذت شهروندان با طبیعت، کاهش وابستگی به سوخت فسیلی و به حداقل رساندن تخریب محیط داشته باشد.در طراحی محدوده سعی شده است که ضمن تاکید بر نیازهای گردشگر و تفرجگر در محدوده ، کلیه پیش بینی های لازم جهت تسهیل دسترسی و نهایت بهره گیری از محیط و فضاهای طبیعی موجود در نظر گرفته شود. از اقدامات اساسی در این محدوده می توان به کمرنگ نمودن نقش اتومبیل ، توجه ویژه به پیاده راه ، آزادسازی حریم رودخانه به نفع گردشگران ، ایجاد تنوع فضایی و در نظر گرفتن کاربری های گوناگون متناسب با نیازهای استفاده کنندگان، ایجاد مراکز فرهنگی، تجاری ،… ، تدابیر حفظ فضای سبز در محدوده و البته تدبیر در جزییات سایت ، در راستای اهداف تحقیق اشاره کرد.

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0