پایان نامه بررسی نقش اجرای طرح ناحیه محوری شهرداری تهران در توسعه پایدار محلی

نویسنده:  کتایون میرزائیان
استاد راهنما: دکتر جعقر شاعلی
استاد مشاور: دکتر مراد کردی
تاریخ شروع: ۱۳۸۹/۱۰/۱۲
دانشگاه: آزاد- علوم تحقیقات
مقطع: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: مدیریت شهری

چکیده
چند دهه است که کشورهای توسعه یافته، جهت دستیابی به توسعه پایدار شهری، توسعه محله‌ای را در قالب فرآیندی مشارکتی، دموکراتیک و مردم محور، در محور برنامه‌های خود قرار دادند. بسیاری از پژوهش‌گران امور شهری بر این باورند که اگر برنامه‌ریزی شهری فرآیندی انسان محور و منطبق با نیازها و خواسته‌های ساکنان شهر بوده و با هدف دستیابی به رضایت‌مندی و خدمات رسانی حداکثری به آنان انجام شود، می‌توان به حرکت به سوی توسعه پایدار شهری امیدوار بود. مدیران شهری تهران با آگاهی از نقش مؤثر برنامه‌ریزی‌های محلی در توسعه پایدار شهری، اقدام به اجرای طرح ناحیه‌محوری نموده است. پژوهش حاضر سعی دارد تا با استناد به نظریه‌های علمی معتبر در زمینه سرمایه اجتماعی، مشارکت اجتماعی، مدیریت شهری و توسعه پایدار شهری، ضمن بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر موفقیت اجرای طرح ناحیه محوری، به نقشی که این طرح در توسعه پایدار محله‌ای ایفا کرده، بپردازد. این طرح به روش پیمایش در بین محلات منطقه ۵ شهر تهران انجام شده و به کمک پرسش‌نامه، اطلاعات مورد نیاز پژوهش از بین کلیه اعضای شورایاری محلات ۲۹ گانه این منطقه گردآوری شد. تحلیل یافته‌های این پژوهش نشان داد که اعضای شورایاری‌ها، بیشترین موفقیت طرح را در افزایش قابل ملاحظه ارتباط بین مردم و مدیران شهری، رضایت مردم از مدیریت، ارائه آسان‌تر خدمات شهری به شهروندان، افزایش همکاری مردم با مسئولین محلی و افزایش مشارکت مردم در امور شهر برشمرده‌اند. و در مقابل  کمترین میزان موفقیت طرح را در واگذاری امور شهری از شهرداری مناطق به نواحی دانسته‌اند. همچنین می‌توان گفت که سرمایه اجتماعی موجود در محله و اطلاع‌رسانی مناسب درباره اهداف، ویژگی‌ها و … طرح، رابطه مستقیمی با میزان موفقیت آن نقش داشته و افزایش موفقیت طرح نیز موجب افزایش انگیزه‌های مشارکت و میزان مشارکت شهروندان در برنامه‌های شهری خواهد شد. مهم‌ترین یافته این پژوهش را می‌توان در نقش بسزایی که اجرای طرح ناحیه‌محوری در توسعه پایدار شهری دارد، جستجو کرد.

خلاصه بررسی نقش اجرای طرح ناحیه محوری شهرداری تهران در توسعه پایدار محلی

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0