پایان نامه ارزیابی استراتژی ناحیه محوری در شهرداری تهران به روش امتیازی متوازن

نویسنده:  محمد تقی احمدی‌ آذر
استاد راهنما: دکتر تقی امینی
استاد مشاور: دکتر زین العابدین رحمانی
تاریخ شروع: ۱۳۸۹/۱۰/۱۲
دانشگاه: پیام نور
مقطع: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: مدیریت اجرایی

چکیده:
  استراتژی ناحیه محوری که نزدیک به دو سال است در شهر تهران اجرایی شده است  برای بهبود مستمر نیاز به کنترل و ارزیابی عملکرد دارد. به همین منظور برای پایش میزان تحقق اهداف این استراتژی از روش امتیازی متوازن که روشی نه تنها کنترل و ارزیابی ، بلکه روشی برای مدیریت استراتژی  هست  استفاده شده است که هدف و فرضیه اصلی تحقیق در طول سال ۱۳۸۸ می باشد. از چهار منظر روش امتیازی متوازن  منظر مالی،مشتری، فرایند داخلی ورشد ویادگیری ودر سه حجم نمونه گیری آماری به روش تصادفی طبقه بندی شامل شهروندان وشورایاری،مدیران و کارشناسان ستادی وشهرداری مرکز،مدیران وکارشناسان نواحی ۱۲۳گانه (صف)مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و میدانی و استفاده از مشاوره واساتید و صاحب نظران واستفاده از تجزیه وتحلیل آماری پرسشنامه به نتایج زیر رسیدیم از منظرکلی این استراتژی با اندک زمان موجود به اهداف کلی خود با درصد بالای ۵/۷۰ رسیده است وهمچنین در سه شاخص اصلی به ترتیب رشد ویادگیری ،فرایند داخلی و جنبه مشتری ( شهروندان ) دارای نمره قبولی به ترتیب ۷۲،۷۳،۷۵برای تحقق اهداف  میگیردو ولی درشاخص مالی نمره قبولی برای تحقق اهداف مالی نگرفته و نیاز به برنامه ریزی دقیق وکارشناسی شده استراتژی ناحیه محوری کاری ارزشمند ودارای پشتوانه علمی و تجربی مدیریت نوین استراتژیک بوده و با تجارب مفید دیگر کشور هایی از جمله ژاپن، نیوزلند،فنلاند، نروز،دانمارک ، سوئدو کپنهاگ بومی سازی شده باید تقویت و حمایت همه جانبه گردد و با بهبودهای مستمر و سیستماتیک تبدیل به یک ساختار یادگیرنده ارگانیک گشته و در اینده الگویی موفق برای سایر کلانشهرهای کشور عزیز مان ایران و دیگر کشورها گردد.                                                           
 واژه هـای واصـطلاحات تحـقیـق: کارت امتیازی متوازن،استراتژی ، نقشــه استــراتــژی

خلاصه استفاده از مدل امتیازی متوازن

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0