پایان نامه آسیب شناسی نظام کاربردی زمین و تاثیر آن در تحولات شهری

نویسنده:  سامان ولی نوری
استاد راهنما: دکتر محمد سلیمانی
استاد مشاور: دکتر پرویز ضیاییان
تاریخ شروع: ۱۳۸۹/۱۲/۱۲
دانشگاه: تربیت معلم
مقطع: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری

چکیده :
 تغییر و تحول شهر ها به دلیل وجود کارکردهای متنوع و پیچیده و همچنین به دلیل نیاز به انطباق با شرایط متغیر اجتماعی،اقتصادی، سیاسی و زیست محیطی اجتناب ناپذیر است. پایان نامه حاضر با عنوان تحلیل تحولات  کاربری زمین در منطقه چهار شهر تهران با هدف شناخت چیستی و چرایی تغییر و تحولات کاربری زمین در این منطقه انجام گرفته است. فرض اصلی این پژوهش این بوده که تحولات کاربری زمین در منطقه چهار تحت تاثیر طرحهای شهری اتفاق افتاده و به عبارتی دیگر طرح های رسمی شهری هدایتگر تحولات کاربری اراضی در منطقه مذکور بوده اند . برای پاسخ دادن به سولات پژوهش ، تغییر و تحولات کاربری زمین در منطقه ۴ با دیدی تاریخی مطالعه شد و در بستر مطالعات کالبدی ، تحولات جمعیتی و اقتصادی منطقه نیز از نظر گذرانده شد. پس از تجزیه و تحلیل وضعیت کاربری¬های مختلف منطقه درگذشته و وضع موجود و همچنین تحلیل کاربری ها در نواحی منطقه به کمک جداول و نمودارها و تکنیکهای آماری و شناسایی پدیده هایی چون بی قوارگی شهری و نابرابری و پراکنش نامناسب کاربریها در نواحی مختلف منطقه، به این نتیجه رسیدیم که رشد نامتعارف و گسترش بی رویه منطقه ، تحت تاثیر تحولات کلی کلانشهر تهران و ملهم از شرایط اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی کشور، بیشتر بر اثر بورس بازی و رانت خواری زمین و سیاست گذاری های شهری نا مدون، نسنجیده و با نگرش مقطعی و بخشی و نیروهای نامرئی بازار اتفاق افتاده است و طرحهای رسمی شهری به عنوان اسناد هدایت توسعه کالبدی شهر بیشتر دنباله رو مولفه ها ی مذکور بوده اند و آنچنان تاثیری در روند تغییر و تحولات کاربری زمین نداشته اند .

کلید واژه : زمین ، کاربری زمین ، تغییر کاربری زمین ، طرح کاربری زمین ، منطقه چهار شهرداری تهران

 

خلاصه تغییر و تحولات کاربری اراضی در منطقه چهار شهر تهران

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0