پایان نامه طراحی فضاهای باز قابل دفاع در محلات مسکونی شهر تهران

نویسنده:  فرناز ضرابیان
استاد راهنما: دکتر لعلا جهانشاهلو
استاد مشاور: دکتر علیرضا عندلیب
تاریخ شروع: ۶ماه تا ۳ سال
دانشگاه: آزاد- علوم تحقیقات
مقطع: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: طراحی شهری

چکیده
یکی از اساسی ترین مشکلات جوامع امروزی ما وجود تهدیدات و خطراتی است که بطور روزمره و در فضاهای شهری شهروندان را تحت تاثیر قرار می دهد. این امر زمانی مشکل سازتر می شود که افراد در فضای زندگی روزمره خود یعنی در محل سکونت خود با رفتارهایی روبرو شوند که باعث عدم  احساس امنیت آن ها در فضاهایی باشد که می بایستی در آن ها راحت بوده و با فراغ بال خود و خانوادشان از آن فضاها استفاده نمایند. بنابراین مسئله امنیت واحساس امنیت در همه فضاهای شهری و مخصوصا در فضاهای باز محلات مسکونی از اهمیت خاصی برخوردار است. بر این اساس در این تحقیق سعی بر آن است تا با شناسایی و بررسی عوامل ایجاد کننده امنیت و نیز یافتن فضاهای شهری امن و ناامن در محلات مسکونی در جهت یافتن چاره ای برای این موضوع باشیم .در فصل اول تحقیق کلیاتی در مورد این موضوع بحث گردیده است.در فصل دوم تعاریف مرتبط با موضوع بیان شده است. هم چنین فصل سوم با بررسی روش شناسی تحقیق و تحلیل پرسشنامه به روش SPSS در پی یافتن پاسخ هایی به فرضیات تحقیق می باشد. در فصل چهارم با مطالعات وضع موجود نمونه مطالعاتی مسیر برای شناخت محله و دستیابی به طرح بهتر در فصل پنجم محیا می گردد. امید است با انجام چنین تحقیق هایی در  جهت یافتن مسیر به سمت فضاهای امن گام برداشته و فضاهای شهریمان روز به روز از امنیت بیشتری برخوردار گردد.

واژگان کلیدی:
نوسازی،بافت فرسوده،توسعه پایدار،فضاهای قابل دفاع شهری.

خلاصه
طراحی فضاهای باز قابل دفاع در محلات مسکونی شهر تهران
مطالعه موردی: محله باغ فیض- پونک

یکی از اساسی ترین مشکلات جوامع امروزی ما وجود تهدیدات و خطراتی است که بطور روزمره و در فضاهای شهری شهروندان را تحت تاثیر قرار می دهد. این امر زمانی مشکل سازتر می شود که افراد در فضای زندگی روزمره خود یعنی در محل سکونت خود با رفتارهایی روبرو شوند که باعث عدم  احساس امنیت آن ها در فضاهایی باشد که می بایستی در آن ها راحت بوده و با فراغ بال خود و خانوادشان از آن فضاها استفاده نمایند. بنابراین مسئله امنیت واحساس امنیت در همه فضاهای شهری و مخصوصا در فضاهای باز محلات مسکونی از اهمیت خاصی برخوردار است. بر این اساس در این تحقیق سعی بر آن است تا با شناسایی و بررسی عوامل ایجاد کننده امنیت و نیز یافتن فضاهای شهری امن و ناامن در محلات مسکونی در جهت یافتن چاره ای برای این موضوع باشیم .در فصل اول تحقیق کلیاتی در مورد این موضوع بحث گردیده است.در فصل دوم تعاریف مرتبط با موضوع بیان شده است. هم چنین فصل سوم با بررسی روش شناسی تحقیق و تحلیل پرسشنامه به روش SPSS در پی یافتن پاسخ هایی به فرضیات تحقیق می باشد. در فصل چهارم با مطالعات وضع موجود نمونه مطالعاتی مسیر برای شناخت محله و دستیابی به طرح بهتر در فصل پنجم محیا می گردد که بر این اساس با توجه به روند قابل مشاهده در بافت محدوده می توان ادعا کرد که سیستم اقتصاد شهری و تقاضای بالای مسکن باعث جذب و حذف بافت ارگانیک و باغات به شکل احداث مجتمع های مسکونی و واحدهای آپارتمانی شده است. چون این روند از دیدگاه جزء انگارانه و بدون برنامه ریزی صورت می پذیرد و صرفا افق دید حرکت در سطح پلاک و دسترسی های مجاور آن می باشد، توجهی درخور به مسئله خدمات شهری نمی شود و از سوی دیگر غلبه وجه سکونتی در محدوده و منطقه را تشدید  می کند. با توجه به سکونتی بودن محدوده  امنیت ساکنین از اهمیت ویژه ای بایستی برخوردار باشد اما عدم توجه به ویژگی های کالبدی جهت افزایش امنیت و وجود مکان های مخروبه و عدم توجه به نورپردازی و دید به  فضاهای باز باعث استفاده کمتر از فضاهای شهری گردیده است این موارد به همراه مسئله  نداشتن  هویت منطقه و عدم توزیع سلسله مراتبی خدمات شهری در نظام فضایی شهر که در نهایت مشکلات عدیده ای را باعث شده است.بنابراین در طرح پیشنهادی  فضای روبروی امامزداه برای تاکید نشانه بودن آن تبدیل به پیاده راه شده البته پارک روبروی امامزاده نیز حفظ شده اما نیاز به بازطراحی دارد. ایجاد پارکینگ در خارج از مسیر محله برای کاهش ترافیک مسیر اصلی محله صورت گرفته است. از طرفی ایجاد گشایش فضایی میدان بزرگ محله از دیگر اهداف این آلترناتیو می باشد. اختلاط کاربری و ایجاد بازارچه محلی و کاربری های چندفعالیتی در جوار میدان برای بالابردن میزان استفاده از فضا و هم چنین نورپردازی مسیر و میدان و توجه به نشانه ها از طریق دید داشتن به آن ها برای بالابردن خوانایی محله از دیگر ایده های موجود در این طرح در راستای  افزایش امنیت و میزان استفاده از فضاهای باز است. امید است با انجام چنین تحقیق هایی در  جهت یافتن مسیر به سمت فضاهای امن گام برداشته و فضاهای شهریمان روز به روز از امنیت بیشتری برخوردار گردد.

واژگان کلیدی:
فضاهای قابل دفاع- امنیت-محلات مسکونی-باغ فیض-تهران.

دریافت فایل متن کامل

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0