پایان نامه طراحی فضای شهری امن در حاشیه بزرگراه شهر تهران

نویسنده:  محمد رضا منعام
استاد راهنما: دکتر لعلا جهانشاهلو
استاد مشاور: دکتر علیرضا عندلیب
تاریخ شروع: ۶ماه تا ۳ سال
دانشگاه: آزاد- علوم تحقیقات
مقطع: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: طراحی شهری

چکیده

یکی از مهم ترین عوامل سازنده کیفیت مطلوب در زندگی انسان، موضوع"امنیت محیط زندگی" و مصون ماندن افراد اجتماع از خطرات، آلودگی ها و نابهنجاری ها در محیط زندگی است. نیاز به امنیت همواره از بنیادی ترین نیازهای انسان می باشد و تا این نیاز برای او تامین نگردد او نمی تواند از فضایی که در آن قرار گرفته، برداشتی مطلوب داشته باشد.این امر در مورد فضاهای طبیعی-تفریحی که در حاشیه بزرگراه ها قرار گرفته اند و دارای  ویژگی های خاص منظر شهری می باشند بسیار ملموس است. این فضاها با توجه با ساختار طبیعی خود و در اکثر اوقات به علت عدم طراحی مناسب در معرض خطر ناپایداری طبیعی هستند که این امر به کاهش سطح امنیت در این گونه سایت ها منجر خواهد شد.
در این مقاله سعی بر آن است تا با مطالعه ساختاری منظر پایدار شهری در حاشیه بزرگراه ها  روش های ارتقا امنیت را با روش  CPTED بیان نماییم.

واژگان کلیدی:
منظر پایدار، طراحی شهری، امنیت،CPTED،  بوستان نهج البلاغه، تهران.

خلاصه
طراحی فضاهای شهری امن در حاشیه بزرگراه های شهر تهران
مطالعه موردی: بزرگراه همت-حد فاصل بزرگراه اشرفی اصفهانی و ستاری
دانشجو: محمدرضا منعام

در جوامع امروزی از آنجایی که داشتن امنیت و مصون بودن از خطرات و تهدیدات محیط زندگی از نیازهای اساسی انسان است لازم است بشر توجه خاصی به این موضوع داشته باشد. همواره امنیت در محافل مختلف مورد بحث بوده است و اینکه چگونه می توان آن را تامین نمود، فکری بوده است که ذهن های بسیاری را به خود مشغول ساخته است.
حاشیه بزرگراه های شهری نیز از مکانهایی است که لازم است امنیت آنها تامین گردد تا فضاهای شهری اطراف آن بتوانند پاسخگو باشد.
بر این اساس در این تحقیق سعی بر آن است تا با شناسایی و بررسی عوامل ایجاد کننده امنیت و نیز یافتن فضاهای شهری امن و ناامن در حاشیه بزرگراه های شهری در جهت یافتن چاره ای برای این موضوع باشیم .در فصل اول تحقیق کلیاتی در مورد این موضوع بحث گردیده است.در فصل دوم تعاریف مرتبط با موضوع بیان شده است. هم چنین فصل سوم با بررسی روش شناسی تحقیق و تحلیل پرسشنامه به روش SPSS در پی یافتن پاسخ هایی به فرضیات تحقیق می باشد. در فصل چهارم با مطالعات وضع موجود نمونه مطالعاتی مسیر برای شناخت فضای حاشیه بزرگراه و دستیابی به طرح بهتر در فصل پنجم محیا می گردد که بر  اساس روند قابل مشاهده در محدوده پروژه یعنی بزرگراه همت حدفاصل بزرگراه اشرفی اصفهانی و ستاری می توان ادعا کرد که علاوه بر عبوری بودن این بزرگراه ، این محور بعنوان محدوده سبز و باز ( حفاظت ویژه) در نظر گرفته شده است بنابراین موضوع و هم چنین مسکونی بودن حاشیه بزرگراه ما را بر آن می دارد که در جهت تامین امنیت انسان ها در این حاشیه بزرگراه گام برداریم. چراکه عدم توجه به حاشیه بزرگراه  و بی توجهی به نورپردازی و دید به حاشیه و هم چنین بی توجهی به ویژگی های کالبدی ایجاد امنیت باعث ترس در این محدوده گردیده است. از آن رو برآنیم تا با توجه به سلسله مراتب  معابر شهری و نیز استفاده از قابلیت های کالبدی در جهت افزایش امنیت این محدوده اقدام نماییم. که مسلما در این زمینه توجه به کاربری های خاص وهم چنین استفاده از کاربری های فعال در تمام ساعات شبانه روز مفید فایده خواهد بود. بنابراین در طرح پیشنهادی سعی بر حفظ و ایجاد فضاهای سبز حاشیه بزرگراه همت در راستای اکولوژیک بودن این محور بوده است. از طرفی توجه  و اصلاح سلسله مراتب دسترسی و آرامسازی کندروهای همجوار بزرگراه همت مد نظر می باشد و به مسیر خیابان عدل ورودی از سمت اتوبان اشرفی اصفهانی و هم چنین  خروجی به سمت بزرگراه همت وجود دارد . هم چنین با حفظ نشانه های موجود در اطراف مسیر و دید به آن ها  بر خوانایی بزرگراه همت در این قسمت افزوده  خواهد شد. از طرفی نظارت بصری بر فضاهای حاشیه بزرگراه نیز مورد توجه است. حفظ و ایجاد کاربریهایی نظیر پمپ بنزین و استراحتگاه و کاربری های مختلط و بازارچه های محلی در دو سوی مسیر و همچنین کلانتری و درمانگاه موجود از دیگر ایده ها در این طرح در راستای  افزایش امنیت و میزان استفاده از فضاهای حاشیه بزرگراه است.

واژگان کلیدی:
امنیت-فضاهای امن- بزرگراه های شهری-همت-تهران.

 
سال ارائه:
۱۳۸۹

مسئله:
در جوامع امروزی از آنجایی که داشتن امنیت و مصون بودن از خطرات و تهدیدات محیط زندگی از نیازهای اساسی انسان است لازم است بشر توجه خاصی به این موضوع داشته باشدو همواره امنیت در محافل مختلف مورد بحث بوده است و اینکه چگونه می توان آن را تامین نمود فکری بوده است که ذهن های بسیاری را به خود مشغول ساخته است.حاشیه بزرگراه های شهری نیز از مکانهایی است که لازم است امنیت آنها تامین گرددتا فضاهای شهری اطراف آن بتوانند پاسخگو باشد.

هدف:
اهداف آرمانی:شناخت عوامل موثر در ارتقاء کیفی امنیت. اهداف کلی:حفظ فضاهای موثر در ارتقاء کیفی امنیت ۲- افزایش نظارت اجتماعی ۳- کاهش جرم و جنایت ۵- جلوگیری از ایجاد فضاهای خلوت و بدون دید. اهداف ویژه و کاربردی۱- کاهش فضاهای جرم خیز و خلوت و دور از دید در حاشیه بزرگراه ها ۲- افزایش توجه به حاشیه بزرگراه ها با تدابیر خاص۳- جایگزینی فضای امن و پاسخگو برای عابرین از حاشیه بزرگراه ها بجای فضای جرم خیز در آن نواحی

روش:

محتوی:
در فصل اول به شرح کلیات (بیان مسئله ،اهمیت موضوع ،اهداف و جدید بودن و نوع آوری تحقیق، سوالات و فرضیات تحقیق )پرداخته است .در فصل دوم به تعاریف(جرم و امنیت و فضای شهری، فضای قابل دفاع و گمشده)از نظر ادبی و نیز بیان تجارب عملی و جهانی و تجارب ایران می پردازد .فصل سوم به معرفی روش های استفاده در این تحقیق (جامعه آماری ،نمونه های آمارگیری ،متغییرها ،حجم نمونه و روش نمونه گیری ،ضریب همبستگی اسپیرمن )پرداخته است .فصل چهارم: در این فصل به معرفی اجمالی محله ،سابقه تحولات و گسترش کالبدی ،ساختار سلسله مراتب راههای شهری ،معرفی محدوده ،بررسی طرح های فرا دست ،ویژگی عمده و کاربری اراضی منطقه پرداخته است .فصل پنجم به تحلیل اطلاعات وضع موجود سیاست و اصول طراحی و ارائه گزینه های پیشنهادی و نیز ارائه طرح پرداخته است.

محصول:
ضوابط و مقررات

 
برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

 1. گلسا محمدی :
  ۱۲ دی ۹۳

  با سلام در رابطه با طراحی حاشیه اتوبان می تونید درباره ی نمونه های موردی این پروژه من رو راهنمایی کنید؟

  • با سلام

   پایان نامه شما با عنوان این پایان نامه نزدیک است؟نمونه موردی خود را اعلام کنید لطفا؟

   با تشکر

0