تاثیر اصلاحات ارضی بر شکل روستاهای ایران

در اولین سالهای دهه ۱۳۴۰ خورشیدی تغییری در ساختار اجتماعی و اقتصادی روستاهای ایـران پدیـد آمـد و نظام دیرپای زمینداری دگرگون شد. تا پیش از پیدایش شرایط جدید که در نهایت به اصلاحات ارضی انجامید، دولتها بر درآمد حاصل از تولید کشاورزی متکی بودند. اصلاحات ارضی در ایران از سویی بخش کثیری از دهقانان را از ستم ارباب رهانید و از سویی دیگـر، بـا حـذف مدیریت تولید زراعی و کشاندن سرمایهها از روستا به شهر، افول تولید کشاورزی و مهاجرت به شهرها را باعـث گردید. روستای پس از اصلاحات ارضی تحت تاثیر این پیآمدها، به شهر وابسته گـشت، الگـوی گـسترش و معمـاری شهری را پذیرفت و خزشی تدریجی از موقعیت پیشین به سمت جاده – به مثابه شریان دسترسی و بهرهمنـدی از خدمات شهر – را آغاز کرد. حصارهای درهمتنیده پیشین شکسته شد، فضاهای سکونتی شبه شهری وسـعت یافت و ورود و استفاده از مصالح و شیوههای غیر بومی ساخت و ساز چهره روستا را تغییر داد.

دریافت متن کامل مقاله

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

 1. علی رضا :
  ۲۳ مهر ۹۳

  سلام . خسته نباشید

  کتاب مبانی طراحی شهری ترجمه راضیه رضا زاده – عباس زادگان به صورت پی دی اف موجود هست؟؟!

  • با سلام

   به صورت پی دی اف موجود نیست.

   با تشکر

0