تمرین طراحی شهری ۱۹۰۹

 ریموند آنوین(۱۸۳۶-۱۹۴۰) تأثیرگذارترین طراح شهری انگلیسی در نیمه ی اول قرن بیستم بود. او در راستای طراحی کاربردی شهر، برای تکمیل و اجرای نظریه ی باغ شهرهای ابنزر هاوارد کار کرد. ایده های طراحی او و پسر دایی و یار ویرینه اش, باری پارکر، توسعه پیدا کردع و با طرح های دیگر در هم آمیخته و سبب توسعات بسیاری در سراسر جهان گشته است.
 با فاصله ی کمی پس از انتشار کتاب "باغ شهرهای فردا، هاوارد و شاگردان و طرفدارانش شرکتی را برای خرید زمین و ساخت باغ شهرها تشکیل دادند. پس از مذاکرات مخفی، آنها آنووین و پوارکر را اسوتخدا کردند تا باغ شهری برای ۳۰۰۰۰ نفر طراحی کنند. با وجود مشکالت دشوار و بسیار، سرانجا لچ ورث در پی طراحی آنوین، به یک نمونه ی کامال موفق باغ شهر تبدیل شد. طراحان طراحی شهری، بهسازان، معماران و دیگران از سراسر جهان، از طرح آنوین- پارکر بورای لوچ ورث الها گرفتند. آنوین، تا زمان مرگش در سال ۱۹۴۰، یک طراح شهری تحسین برانگیز باقی ماند، که ایده هایش هم در زمینه ی سخنرانی و هم در تمرین طراحی شهری، در انگلیس و در جهان، نقش شکل دهنده داشت.

دریافت متن کامل مقاله

 

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0