مقاله شهرسازی پهلوی اول

ظهور رضا شاه
رضا شاه شدن رضاخان آهسته ولی بی وقفه بود.در اسفند ماه ۱۲۹۹ با عنوان جدید سردار سپه وارد کابینه شد و در اردیبهشت ۱۳۰۰،با کنار زدن مسعود خان کیهان،وزارت جنگ را در اختیار گرفت.در طی نه ماه بعد،با انتقال ژاندارمری از وزارت داخله به وزارت جنگ،گماردن همکاران خود در دیویزیون قزاق به جای افسران سوئدی و انگلیسی و سرکوب شورش های موجود در ژاندارمری های تبریز و مشهد،قدرت خود را در ارتش مستحکم ساخت.همچنین رضاخان با سرکوب نهضت جنگل موقعیت نظامی خود را مستحکم ساخت و با نمایش سر بریده میرزا کوچک خان جنگلی در تهران به همگان ثابت کرد که جنبش جنگل یک بار و برای همیشه پایان یافته است.در چهار سال بعدی،موقعیت نظامی-سیاسی رضاخان مستحکم تر شد.وی با ترکیب ۷۰۰۰ قزاق و ۱۲۰۰ ژاندارم و ارتش ۴۰۰۰۰ نفری جدیدی مرکب از پنج لشکر تشکیل داد.وی با سرکوبی قبایل و طوایف شورشی بر علیه کردهای آذربایجان غربی،شاهسون های آذربایجان شرقی و کهکیلویه و کردهای کرمانشاه،بلوچ های جنوب شرقی و لرهای جنوب غربی و ترکمن های مازندران و کردهای خراسان و اعراب طرفدار شیخ خزعل از سال ۱۳۰۱ تا ۱۳۰۳ پرداخت.او در تهران در جابجایی های پی در پی کابینه ها فعال بود تا اینکه در آبان ماه ۱۳۰۲ به نخست وزیری رسید.در اوایل سال ۱۳۰۳،رضاخان آنقدر قدرتمند بود که بتواند لقب فرماندهی کل قوا را از مجلس بگیرد.سرانجام،در آذرماه ۱۳۰۴،از مجلس شورای ملی خواست تا برای خلع قاجار از سلطنت و واگذاری تخت سلطنت به او تشکیل جلسه دهد.سرانجام،رضاخان در اردیبهشت سال بعد،با پوشیدن لباس نظامی مزین به جواهرات سلطنتی (همانند قهرمان مورد علاقه اش ناپلئون) به عنوان شاهنشاه ایران تاجگذاری کرد

دریافت متن کامل مقاله

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0