برج سازی در زاغه های قاهره

دهه های متمادی است که دولت و شرکتهای ساختمان سازی تلاش می کنند تا با بیرون کردن زاغه نشیننان زمینهایشان را تصاحب کنند و در آن برج بسازند.

زاغه نشینان قاهره حاضر نیستند محل زندگی خود را تخلیه کنند. در مصر شاید کمتر جایی مثل رملت بولاغ نشان دهنده شکاف شدید طبقاتی و توزیع ناعادلانه ثروت در قاهره پایخت این کشور باشد. ساکنان این منطقه که یکی از قدیمی ترین اقوام قاهره هستند، هم اکنون در زاغه هایی فقیرنشین زیر سایه برجهای سر به فلک کشیده شهر نیل زندگی می کنند.

ساکنان این منطقه می گویند دهه های متمادی است که دولت و شرکتهای ساختمان سازی تلاش می کنند تا با بیرون کردن آنها زمینهایشان را که در منطقه ای مهم و استراتژیک قرار دارد تصاحب کنند و در آن برج بسازند. البته به نظر می رسد به تدریج این ساکنان حاضر شوند خانه های خود را ترک کنند زیرا دولت پیشنهاد کرده است برجهای مسکونی بسازد و آنها را در این برجها اسکان دهد. البته به علت بی اعتمادی مردم به دولت، آینده تغییر در این محل را در هاله ای از ابهام فروبرده است و هنوز بسیاری حاضر نیستند این محل را تخلیه کنند.

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0