تهیه دستورالعمل اجرایی مدیریت زلزله

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی گفت: تهیه دستورالعمل اجرایی مدیریت بحران زلزله از سوی دستگاه های متولی مورد توجه قرار گیرد.

محمد حسن واحدی، اظهار کرد: تهیه دستورالعمل اجرایی مدیریت بحران زلزله با در نظر گرفتن ملاک ها و معیارهای انجام تمرینات آمادگی از سوی دستگاه های متولی مورد توجه قرار گیرد.

وی سپس از ضرورت ایجاد سند اقدامات اجرایی و میدانی دستگاه های استان در زمینه مدیریت بحران زلزله خبر داد و افزود: در این سند باید اقدامات و مسئولیت های اجرایی در سه دوره کوتاه، میان و بلند مدت و در دو حوزه شهری و روستایی با در نظر گرفتن زمان و اعتبار مورد نیاز، تعریف و بررسی شود. وی تصریح کرد: ضروی است وظایف دستگاه های متولی در پنج حوزه پیش بینی، پیشگیری، مقابله با زلزله، بازسازی و بازتوانی بازیابی و مورد تعریف قرار گیرد.

وی در خصوص آموزش و فرهنگسازی در زمینه زلزله بیان کرد: فرهنگ‌سازی و ارائه آموزش های مقابله با بحران زلزله از سوی صدا و سیما، پاسخگویی به نیازهای آموزشی قشرهای مختلف، ایجاد حساسیت در مردم نسبت به بحث زلزله و دیگر بلایای طبیعی و استفاده از مشارکت آنان در جهت آمادگی مقابله با زلزله و سوق دادن پایان نامه ها و پژوهش های دانشگاهی از ضروری ترین اقدامات در این حوزه محسوب می شود.

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0