انتقاد از روش شهرسازی در کشور

کارشناس امور پژوهشی شهرداری و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت گفت: ساختمان سازی مقدم بر شهرسازی است یکی از آسیب های مهم نظام برنامه ریزی شهری است.

رضا حسن پور در حاشیه جلسه شهرسازی رشت افزود: روند ساخت و ساز در شهر رشت در ابعاد گوناگون از قبیل اشتغال، تامین مسکن و غیره قابل بررسی است. وی همچنین با بیان اینکه روند ساخت و ساز در شهر تابع قانون شهرداری است، اظهارداشت: ساختمان سازی مقدم بر شهرسازی است یکی از آسیب های نظام برنامه ریزی شهری است.

مدرس جغرافیا و برنامه ریزی شهری گفت: این روند باید با آماده سازی، بهنگام کردن طرح های جامع و تفصیلی و با اجرای دقیق قوانین و مقررات کنترل شود. وی افزود: قانون شهرداری اگرچه زمان زیادی از تدوین و تصویب قانون شهرداری گذشته است اما خیلی از مواقع می تواند پاسخگویی مشکلات و مانع شهر باشد.

حسن پور با تاکید بر اینکه قانون و مقررات باید به روز باشد، اظهارداشت: چهار چوب و اساس کار در شهر سازی تهیه طرح تفصیلی است. وی همچنین با بیان اینکه تهیه و اجرای طرح تفصیلی در تحقق چشم انداز توسعه شهر موثر است، گفت: تهیه و اجرای طرح تفصیلی نقش بسزایی در تحقق چشم انداز توسعه شهری در بخش های مختلف اقتصادی و اجتماعی دارد.

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت با بیان اینکه طرح جامع و طرح تفصیلی از جمله طرح های مهم در برنامه ریزی و مدیریت شهری است، افزود: طرح جامع، طرح بلند مدتی است که در آن نحوه استفاده از اراضی و منطقه بندی مربوط به حوزه های مسکونی، صنعتی، بازرگانی، اداری، کشاورزی، تاسیسات، تجهیزات و تسهیلات عمومی مناطق نوسازی، بهسازی و اولویت های مربوط به این مهم تعیین شده و ضوابط و مقررات مربوط به تمامی موارد و غیره تهیه و تنظیم می شود.

وی بیان داشت: طرح تفصیلی، طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمین های شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها و وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور و میزان تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی در واحدهای شهری و غیره در آن تعیین و نقشه ها و مشخصات مربوط به مالکیت بر اساس مدارک ثبتی تهیه و تنظیم می شود.

حسن پور افزود: طرح تفصیلی طرحی است که به جزئیات می پردازد و کاربری های تجاری، فرهنگی و غیره بر اساس رشد جمعیت تهیه می شود تا به یک ترسیم دقیق دست یافته و خواسته های مجموعه شهری را برآورده کند. وی بیان داشت: با تهیه و اجرای طرح تفصیلی، تکلیف تمامی قطعات زمین را به لحاظ کاربری، تراکم ساختمانی و گذربندی مشخص می کند و به عنوان یک سند در دستور کار شهرداری قرار می گیرد.

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت در ادامه به تبیین ضرورت های طرح تفصیلی اشاره کرد و یادآورشد: تهیه و تصویب این طرح می تواند موجب توسعه و آبادانی شهر در بخش های مختلف همچون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و غیره شود و از سوی دیگر زمینه افزایش میزان کارآیی تاسیسات و تجهیزات شهری، استفاده مناسب از ظرفیت ها و سرمایه های فیزیکی، انسانی و مالی را در راستای پایداری و تامین فضای لازم برای توسعه آینده شهر محقق خواهد کرد.

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0