اصول نوسازی بافت فرسوده تهران

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران گفت: شهرداری تهران مکلف است در راستای نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده شهر نسبت به بستر سازی لازم و تهیه زیرساخت های شهری در این بافت ها با اولویت بازگشایی معابر از ردیف بودجه املاک شهرداری هزینه کند.

عباداله فتح اللهی ضمن تأکید بر ضرورت شکل گیری مدیریت یکپارچه، تصریح کرد: با توجه به ابعاد مختلف (اجتماعی، اقتصادی، کالبدی، حقوقی و …) نوسازی بافت های فرسوده، نقش آفرینان متعددی در تحقق آن سهیم بوده و توفیق در این عرصه مستلزم جلب مشارکت موثر این نقش آفرینان است.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران با اعلام این که بی تردید، حضور هدفمند بخش های مختلف نیازمند مدیریت یکپارچه جریان نوسازی بوده و در گام اول می توان تحقق آن را در مجموعه عظیم شهرداری و مدیریت شهری مدنظر قرار داد، خاطر نشان ساخت: این موضوع در تبصره ۴۸ عمومی بودجه ۹۳ شهرداری مورد توجه شورای محترم اسلامی شهر تهران بوده و کل شهرداری (بخش های مربوطه آن) مکلف به بسترسازی لازم در حوزه نوسازی شده و ضروری است فعالیت های مورد نظر با هماهنگی سازمان نوسازی شهر تهران انجام پذیرد.

فتح اللهی نقش سازمان نوسازی در این فرآیند را نقش عامل چهارمی دانست و گفت: در این تبصره سازمان نوسازی از تصدی گری فاصله گرفته و بعنوان عامل چهارم مجموعه شهرداری می باید با ایجاد هماهنگی در رده های مختلف ستادی (مرکز، منطقه) و مقیاس های عملیاتی (ناحیه و محله) داشته های مجموعه شهرداری را در جهت نوسازی و توسعه محلات فرسوده بسیج کند.

وی با بیان این که بافت های فرسوده در کنار بحث ناپایدارای مسکن، نارسایی های مختلفی در حوزه زیرساخت ها و خدمات دارند، تأکید کرد: نوسازی مسکن، با توجه به نیازهای زیستی ساکنان و مولفه های کیفی زندگی، به تنهایی پاسخگوی توسعه متوازن و پایدار نبوده و با توجه به افزایش نسبی جمعیت در فرآیند نوسازی و افزایش معضلات اجتماعی و تشدید کاستی سرانه های خدماتی، می تواند رضایتمندی از زندگی در این بافت ها را کاهش دهد و حاصل تلاش ها و هزینه های هنگفت صورت گرفته به نتایج مورد انتظار منجر نشود.

وی افزود: از این رو توجه به تأمین کسری خدمات و زیرساخت ها، در کنار نوسازی مسکن می تواند کیفیت زندگی را در این بافت ها ارتقاء داده و در کنار کاهش نگرانی از تهدید زلزله، توسعه متوازن و پایداری را برای محلات فرسوده رقم زند. فتح اللهی تأکید کرد: عنایت به ارتقاء سرانه های خدماتی و تکمیل و توسعه زیرساخت های شهری بافت های فرسوده مورد توجه و اهتمام تبصره ۴۸ بودجه ۹۳ شهرداری تهران بوده و شورای محترم اسلامی شهر با این تدبیر زمینه برخورداری بافت های فرسوده را از امکانات و دارایی های شهر و توزیع عادلانه آن فراهم نموده است.

فتح اللهی ناکارآمدی شبکه معابر در بافت های فرسوده را یکی از مولفه های مهم آسیب پذیری آنها در برابر زلزله دانست و بر ضرورت اولویت ارتقاء نفوذپذیری بافت ها تأکید کرد. وی در این باره توضیح داد: ناکارآمدی شبکه معابر در بافت های فرسوده یکی از مولفه های مهم آسیب پذیری آنها در برابر زلزله است و این معضل امکان امداد رسانی را در مواقع بحرانی با چالش مواجه می کند. از طرفی در کنار سایر عوامل به دلیل مشکلات عبور و مرور و حمل مصالح یکی از موانع مهم نوسازی است. بن بست های طولانی متعددی در بافت های فرسوده هستند که با تملک تعداد محدودی پلاک امکان افزایش کارآمدی و نفوذپذیرتر کردن آنها وجود دارد. ضمن آنکه محورهای اصلی مستقر در این بافت ها به دلیل داشتن کاربری تجاری و ریزدانگی قطعات تمایلی به نوسازی نداشته و تحقق تعریض های پیشنهادی طرح های بالادست را که می تواند نفوذپذیری بیشتر بافت را سبب شود، با مشکل مواجه می کنند.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران در خاتمه سخنان خود توجه تبصره ۴۸ به افزایش نفوذپذیری بافت های فرسوده و اولویت آن در مجموع اقدامات قابل انجام را ناظر بر اهمیت این بخش از نوسازی دانست و یادآور شد: پرداختن به این مهم در حوزه فعالیت های اصلی شهرداری تهران قرار دارد.

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0