مغایرت طرح جامع تهران با طرح تفصیلی

شورای عالی معماری و شهرسازی در چهارمین جلسه امسال پیرو تکلیف مصوبه ۳۰/۱۰/۹۲ خود مقرر کرد که موضوع اختلاف و تفاوت طرح جامع تهران مصوب سال ۱۳۸۵ با طرح تفصیلی و مصوبات شورایعالی برای بررسی بیشتر به کمیته فنی ارجاع و سپس برای تصمیم گیری نهایی مجدد در دستور کار شورایعالی قرار گیرد.

چهارمین جلسه شورایعالی معماری و شهرسازی امسال در تاریخ ۱۹/۳/۹۳ با حضور اعضاء و مقامات محلی استانهای مربوطه برگزار و پس از بحث و بررسی تصمیم گرفت: پیرو تکلیف مصوبه ۳۰/۱۰/۹۲ خود،گزارش تهیه شده توسط دبیرخانه شورایعالی مبنی بر اختلاف و تفاوت طرح جامع تهران مصوب سال ۱۳۸۵ با طرح تفصیلی و مصوبات شورایعالی ارائه شد و باتوجه به گزارش ارائه شده در محورهای محدوده طرح جامع، ضوابط و مقررات، جمعیت پذیری شهر تهران ، بخشنامه های صادره و تغییرات پهنه ها مقرر شد موضوع برای بررسی بیشتر به کمیته فنی ارجاع و سپس جهت تصمیم گیری نهایی مجدداً در دستور کار شورایعالی قرار گیرد.
همچنین حسب تکلیف مصوبه ۵/۳/۹۳، گزارش بازدیداز ساخت و ساز در خیابان آیت الله کاشانی(پروژه نور) مطرح و با توجه به گزارش یاد شده و مکاتبات دبیرخانه شورایعالی با شهردار محترم تهران مبنی بر ارائه اسناد دال بر اختیار تغییر کاربری از پهنه G به پهنه M و R و باتوجه به بازدید اعضای شورای شهر از پروژه مقرر شد، در جلسه آینده موضوع یاد شده و لزوم تغییر رویکرد در اداره امور شهر و طرح نگرانی های شورایعالی شهرسازی، با رئیس شورای شهر تهران و روسای محترم کمیسیونهای شورای شهر و شهردار محترم تهران مطرح و پس از طرح در جلسه یاد شده تصمیم گیری شود.
در پایان جلسه شورایعالی معماری و شهرسازی گزارشی از احداث برج های دو قلو ۲۵ طبقه در بلوار زند شیراز (باغ فرزانه) ارایه و باتوجه به گزارش نمایندگان استانی و مجموع بحث های انجام شده مقرر شد با در نظر گرفتن تثبیت حداکثری وضعیت فعلی باغ فرزانه و لحاظ اصول شهرسازی و «منظر شهری» و منافع عمومی، نسبت به تغییر اساسی طرح فعلی در کمیسیون ماده ۵ استان اقدام و طرح بازبینی شده با نگاه حداکثر نسبت ۳۰-۷۰ (۷۰ درصد تثبیت باغ برای مردم شهر) و رعایت تراکم مسکونی محله مجاور را تهیه و به شورایعالی شهرسازی و معماری ارائه دهند.

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0