مغایرت طرح جامع تهران با طرح تفصیلی

شورای عالی معماری و شهرسازی در چهارمین جلسه امسال پیرو تکلیف مصوبه ۳۰/۱۰/۹۲ خود مقرر کرد که موضوع اختلاف و تفاوت طرح جامع تهران مصوب سال ۱۳۸۵ با طرح تفصیلی و مصوبات شورایعالی برای بررسی بیشتر به کمیته فنی ارجاع و سپس برای تصمیم گیری نهایی مجدد در دستور کار شورایعالی قرار گیرد.

چهارمین جلسه شورایعالی معماری و شهرسازی امسال در تاریخ ۱۹/۳/۹۳ با حضور اعضاء و مقامات محلی استانهای مربوطه برگزار و پس از بحث و بررسی تصمیم گرفت: پیرو تکلیف مصوبه ۳۰/۱۰/۹۲ خود،گزارش تهیه شده توسط دبیرخانه شورایعالی مبنی بر اختلاف و تفاوت طرح جامع تهران مصوب سال ۱۳۸۵ با طرح تفصیلی و مصوبات شورایعالی ارائه شد و باتوجه به گزارش ارائه شده در محورهای محدوده طرح جامع، ضوابط و مقررات، جمعیت پذیری شهر تهران ، بخشنامه های صادره و تغییرات پهنه ها مقرر شد موضوع برای بررسی بیشتر به کمیته فنی ارجاع و سپس جهت تصمیم گیری نهایی مجدداً در دستور کار شورایعالی قرار گیرد.
همچنین حسب تکلیف مصوبه ۵/۳/۹۳، گزارش بازدیداز ساخت و ساز در خیابان آیت الله کاشانی(پروژه نور) مطرح و با توجه به گزارش یاد شده و مکاتبات دبیرخانه شورایعالی با شهردار محترم تهران مبنی بر ارائه اسناد دال بر اختیار تغییر کاربری از پهنه G به پهنه M و R و باتوجه به بازدید اعضای شورای شهر از پروژه مقرر شد، در جلسه آینده موضوع یاد شده و لزوم تغییر رویکرد در اداره امور شهر و طرح نگرانی های شورایعالی شهرسازی، با رئیس شورای شهر تهران و روسای محترم کمیسیونهای شورای شهر و شهردار محترم تهران مطرح و پس از طرح در جلسه یاد شده تصمیم گیری شود.
در پایان جلسه شورایعالی معماری و شهرسازی گزارشی از احداث برج های دو قلو ۲۵ طبقه در بلوار زند شیراز (باغ فرزانه) ارایه و باتوجه به گزارش نمایندگان استانی و مجموع بحث های انجام شده مقرر شد با در نظر گرفتن تثبیت حداکثری وضعیت فعلی باغ فرزانه و لحاظ اصول شهرسازی و «منظر شهری» و منافع عمومی، نسبت به تغییر اساسی طرح فعلی در کمیسیون ماده ۵ استان اقدام و طرح بازبینی شده با نگاه حداکثر نسبت ۳۰-۷۰ (۷۰ درصد تثبیت باغ برای مردم شهر) و رعایت تراکم مسکونی محله مجاور را تهیه و به شورایعالی شهرسازی و معماری ارائه دهند.

برای دانلود کلیک نمائید
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0