علاقه شهرداری تهران به انرژیهای نو

معاون خدمات شهری شهرداری تهران گفت: ۶۱ شرکت مشاور و پیمانکار فعال در زمینه بهینه سازی مصرف انرژی و کاربرد انرژی های نو رتبه بندی شده اند.

مجتبی عبدالهی با اشاره به مشاهده برخی کاستی ها و بعضا اجرای نامناسب پروژه های مرتبط با بهینه سازی مصرف انرژی و انرژی های نو در مناطق مختلف شهرداری تهران، بیان کرد: به همین دلیل ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران از سال ۹۱ به منظور انتخاب صحیح و اصولی پیمانکاران و مشاوران فعال در مبحث انرژی، اقدام به رتبه بندی شرکت های فعال در این زمینه کرده است.

وی با بیان این که در این رتبه بندی شرکت ها به چهار دسته تقسیم شدند، افزود: در این پروژه پیمانکاران انرژی های نو، مشاوران انرژی های نو، پیمانکاران بهینه سازی مصرف انرژی و مشاوران بهینه سازی مصرف انرژی مورد ارزیابی قرار گرفتند.

عبدالهی، توان مدیریتی و تخصصی، توان مالی و مهارتی، حسن سابقه، کیفیت فنی محصولات و خدمات قابل ارائه، قرار گرفتن در فهرست مشاوران مجاز سازمان مدیریت و برنامه ریزی راهبردی و فهرست شرکت های مجاز ستاد محیط زیست را از شاخص های ارزیابی این شرکت ها عنوان کرد.

وی ادامه داد: پس از شناسایی شرکت های فعال در زمینه بهینه سازی مصرف انرژی و کاربرد انرژی های نو به ۱۰۴ شرکت نامه ارسال و از آن ها موارد مورد نیاز برای رتبه بندی درخواست شد که پس از مهلت اعلام شده ۶۱ شرکت اقدام به ارسال مدارک درخواست شده، کردند.

معاون خدمات شهر شهرداری تهران با بیان این که در این ارزیابی در برخی موارد یک شرکت در دو زمینه مورد ارزشیابی قرار گرفته است، گفت: از تعداد ۶۱ شرکت که مستندات درخواستی را ارسال کردند، ۵۰ شرکت در حوزه بهینه سازی مصرف انرژی و تعداد ۳۵ شرکت در حوزه انرژی های نو بررسی شده اند که از تعداد ۳۱ شرکت مشاور ارزیابی شده در زمینه بهینه سازی مصرف انرژی، تعداد ۴ شرکت در گروه A، ۱۵ شرکت در گروه B، ۹ شرکت در گروه C، ۱ شرکت در گروه D و ۱ شرکت در گروه E رتبه بندی شدند.

وی افزود: همچنین از تعداد ۲۴ شرکت پیمانکار ارزیابی شده در زمینه بهینه سازی مصرف انرژی، تعداد ۳ شرکت در گروه B ، تعداد ۳ شرکت در گروه C، ۳ شرکت در گروه D و ۷ شرکت در گروه E رتبه بندی شدند.

عبدالهی درباره شرکت های فعال در حوزه مشاور کاربرد انرژی های نو هم بیان کرد: از ۱۰ شرکت فعال در حوزه مشاور کاربرد انرژی های نو، ۲ شرکت در گروه A ، ۲ شرکت در گروه B و ۴ شرکت در گروه C و ۲ شرکت در گروه D قرار گرفتند. همچنین از تعداد ۲۹ شرکت ارزیابی شده در حوزه پیمانکاری انرژی های نو، ۹ شرکت در گروه B ، ۱۰ شرکت در گروه C و ۶ شرکت در گروه D قرار گرفتند.

وی عنوان کرد: در سال ابتدایی اجرای این طرح در زمینه پیمانکاری بهینه سازی مصرف انرژی ۹ شرکت و در زمینه مشاوره بهینه سازی مصرف انرژی، ۲۲ شرکت در سه رتبه A ، B و C مورد ارزیابی قرار گرفتند. همچنین در زمینه پیمانکاری کاربرد انرژی های نو ۹ شرکت و در زمینه مشاوره کاربرد انرژی های نو ۱۰ شرکت در سه رتبه A ، B و Cمورد ارزیابی قرار گرفتند.

عبدالهی با بیان این که این ارزشیابی و سطح بندی شرکت ها باعث می شود که شهرداری تهران در هنگام انعقاد قرارداد، سطح همکاری خود با این شرکت ها را تعیین می کند، گفت: همچنین شرکت هایی که مطابق لیست رتبه بندی شده توسط ستاد محیط زیست و توسعه پایدار به صورت همزمان مجاز به فعالیت در هر دو حوزه مشاوره و پیمانکاری هستند، در مجموع مجاز به عقد قرارداد تا حداکثر ۷۵ درصد کل محدوده مجاز تعیین شده برای آن ها هستند.

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0