اولین کنفرانس ملی شهرسازی , مدیریت شهری و توسعه پایدار

اولین کنفرانس ملی شهرسازی , مدیریت شهری و توسعه پایدار مورد حمایت سایت شهرسازی آنلاین می باشد.

مهلت ارسال اصل کامل مقاله ۱۳۹۳/۰۸/۱۵

اعلام نتایج داوری :  همزمان با ارسال مقاله تا  ۱۳۹۳/۰۸/۲۰

مهلت ثبت نام درهمایش ۱۳۹۳/۰۸/۳۰

تاریخ برگزاری همایش : ۲۷ آذرماه ۱۳۹۳

آدرس دبیرخانه : تهران-خیابان شهید مدنی-خیابان خلیلی- پلاک۳۴-طبقه دوم

تلفن :۰۲۱۴۴۲۴۰۸۹۱

فکس : ۰۲۱۴۴۲۴۰۸۹۱

صندوق پستی / کد پستی :۱۶۴۶۶۴۵۴۴

سایت کنفرانس: http://uusd.ir/fa/

 • محورهای شهرسازی وتوسعه پایدار
 • ·          بافت فرسوده و سکونتگاه های غیر رسمی (چالش ها و راهکارها(
 • ·          شهرسازی نوین و توسعه پایدار
 • ·          سیاست‌های ملی و منطقه‌ای و توسعه شهری پایدار
 • ·          ناپایداری شهر و عوامل موثر
 • ·          شناخت موانع و محدودیتها و شاخصهای توسعه شهری پایدار
 • ·          حکمروایی شایسته و مشارکت مردمی در توسعه شهری پایدار
 • ·          شهرهای جدید و توسعه پایدار شهر
 • ·          تجارب توسعه شهری پایدار در جهان و ایران
 • ·          توسعه صنعت گردشگری در جهت توسعه پایدار شهری
 • ·          کاربرد فن‌آوری‌های نوین در توسعه شهری
 • ·          الگوهای معماری وشهرسازی بومی و اقلیمی و تاثیر آن برشهرسازی
 • ·          المان های شهری و محورهای مرتبط
 • ·          برنامه ریزی منطقه ای و شهری
 • ·          طراحی شهری ،نماهای شهری وامنیت روانی
 • ·          مشارکت در امور شهری
 • ·          بهسازی و نوسازی شهری
 • ·          ساختمان های هوشمند وکاربرد فن‌آوری‌های نوین در ساخت و توسعه شهری
 • ·          سایر ایده های نوین در شهرسازی و توسعه پایدار
 • ·          بافت های تاریخی
 • ·          بهسازی آثار تاریخی
 •        جغرافیا،تغییرات آب وهوایی،شهرسازی پایدار
 •        علوم جغرافیایی ومدیریت شهری
 • ·          نوسازی شهری
 •         کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی درشهرسازی
 • ·          بازسازی بافت تاریخی
 •         جغرافیا وشهرسازی
 • ·          برنامه ریزی و ارتقاء کیفیت خدمات و محیط زیست شهری
 • ·          شهرنشینی و اثرات زیست محیطی آن
 • ·          شهرها و سیستم مدیریت محیط زیست
 • مهندسی معماری و توسعه پایدار:
 • ·          مصالح و فن آوری های نوین در معماری
 • ·          معماری و هویت شهری
 • ·          معماری پایدار
 • ·          معماری و نقش آن در توسعه پایدار شهری
 • ·          روشها و فناوریهای نو در در معماری
 • ·          انرژی های نو در معماری
 • ·          سبک شناسی معماری
 • ·          معماری خیابانی
 • ·          تاثیر تحولات تکنولوژیکی در معماری
 • ·          گرافیک شهری
 • ·          معماری ومحیط زیست
 • ·          معماری پایدار و ساختمان‌های هوشمند
 • ·          معماری ، تغییر اقلیم و چگونگی مصرف انرژی
 • ·          مفهوم شناسی معماری و شهر سازی معاصر
 • ·          معماری پایدار و ساختمان‌های هوشمند
 • ·          معماری ، تغییر اقلیم و چگونگی مصرف انرژی
 • ·          نمودهای معماری سنتی و اسلامی در معماری و شهرسازی منطقه
 • ·          الگوهای معماری بومی
 • ·          معماری منظر
 • ·          بوم شناسی
 • ·          زیبایی شناسی در معماری
 • محورهای مدیریت وبرنامه ریزی شهری
 • ·                      فرهنگ شهر نشینی
 • ·                      شهروند و حقوق شهروندی
 • ·                      ساختمان های تاریخی و نقش آن ها در برنامه های توسعه شهری
 • ·                      تعامل در فضای شهری
 • ·                      روانشناسی محیطی
 • ·                      روش های نهادینه سازی فرهنگ محیط زیست
 • ·                      شهر و حقوق شهروندی
 • ·                      طراحی وفضاهای شهری
 • ·                      مشارکت شهروندان و بخش خصوصی در بهبود خدمات و محیط زیست شهری
 • ·                      برنامه ریزی کالبدی شهری
 • ·                      برنامه ریزی منطقه ای و شهری
 • ·                      مدیریت شهری
 • ·                      برنامه های توسعه شهری
 • ·                      مدیریت پروژه های شهری
 • ·                      مدیریت بحران
 • ·                      برنامه های کاهش خطرات زلزله در نواحی لرزه خیز
 • ·                      مشارکت در امور شهری
 • ·                      گردشگری شهری
 • ·                      ارزیابی تاثیر اجرای پروژه های شهری
 • ·                      بهسازی و نوسازی شهری
 • ·                      نماهای شهری
 • ·                      تاثیر تکنولوژی های جدید ساخت در بافتهای شهری
 • ·                      کاربرد فن‌آوری‌های نوین در توسعه شهری
 • ·                      مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهرها
 • محورهای محیط زیست شهری
 • ·          محیط زیست و انواع آلودگی ها
 • ·          مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهرها و روستاها
 • ·          برنامه ریزی و ارتقاء کیفیت خدمات و محیط زیست شهری
 • ·          جنگلها،فضای سبزشهری ومحیط زیست پایدار
 • ·          شهرنشینی و اثرات زیست محیطی آن
 • ·          کاربرد فناوری های نوین در پایش و حذف آلاینده های محیط زیست
 • ·          شهرها و سیستم مدیریت محیط زیست
 • ·          فضای سبز و محیط زیست شهری
 • ·          مسائل محیط زیست کلان شهرها
 • ·          اثرات زیست محیطی طرح های عمرانی و شهرسازی درشهرها
 • ·          شهرها و سیستم مدیریت محیط زیست
 • ·          اثرات و روش های تجزیه و تحلیل اثرات زیست محیطی پروژه ها در شهرها
 • ·          اصول مهندسی و کنترل آلاینده های محیط زیست در شهرها
 • ·          مدیریت پسماند در شهرها
 • ·          ایمنی ، بهداشت و محیط زیست شهری
 • ·          نانو ومحیط زیست
 • ·          روش های نهادینه سازی فرهنگ محیط زیست
 • ·          فناوری های نوین و محیط زیست شهری
 • ·          حمل و نقل شهری، اثرات و راهکارهای زیست محیطی آن
 • ·          کاربرد GIS در شناسایی و پهنه بندی آلاینده های محیط زیستی
 • ·          تغییر اقلیم ومحیط زیست
 • ·          مشارکت شهروندان و بخش خصوصی در بهبود خدمات و محیط زیست شهری
 • ·          ساختمان های سبز انرژی های پاک ومحیط زیست پایدار
 • ·          گردشگری ومحیط زیست
 • ·          سایر ایده های نوین در جهت حفاظت از محیط زیست

posterhamayesh

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0