جمع آوری آبهای سطحی و فاضلاب های شهری

آموزش جمع آوری وخارج کردن آبهای سطحی و فاضلاب های شهری توسط شهرداری تهران تهیه و منتشر شده است.

چکیده آموزش:جمع آوری وخارج کردن آبهای سطحی و فاضلاب های شهری از محیط شهری در جوامع انسانی سابقه ای دیرینه دارد، بطوری که مطالعات باستان شناسی نشان می دهد سابقه این کار در هندوستان به ۷۰۰۰ سال و در بابل ونینوا به حدود ۳۰۰۰ سال، در یونان و روم به ۴۰۰۰ سال ، در اورشلیم بحدود ۳۰۰۰ سال قبل می رسد. بهر حال دفع آبهای سطحی و فاضلاب های شهری در دوره باستان به خارج از شهر ها و یا محل جمع آوری بصورت کانال های روباز بوده که نقش عمده ای در شیوع بیماری ها و آلودگی های محیطی داشته است. در پاریس به (EGOET سال ۱۷۸۹ برای اولین بار سیستم جمع آوری آبهای سطحی و فاضلاب های شهری )اگو طول ۱۶ کیلومتر در زیر زمین احداث گردید. در ایران از گذشته دفع آبهای سطحی و فاضلاب های شهری در رابطه با وضعیت آب های زیر زمینی به سه صورت انجام می گرفته.

برای دانلود کلیک کنید

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0