بررسی میزان جرایم ارتکابی در سطح جهان

  * به نام خدا *

       بررسی میزان جرایم ارتکابی در سطح جهان : با تاکید بر آمریکا

         بررسی های تطبیقی میزان جرایم ارتکابی در سطح جهان، شگفت آور و تا حدودی مبهم هستند. این بررسی ها حاکی از آن هستند که جهان نسبت به گذشته ایمن تر شده است. حتی به نظر می رسد در آمریکا نیز ” جرایم خیابانی۱ ” در حال کاهش است. با این وجود جامعه شناسان و تحلیلگران اجتماعی به صراحت اظهار می کنند که زندگی در این کشور هرگز ایمن نبوده است.

          به لحاظ ظاهری همراه با کاهش روند ” فعالیت های مجرمانه۲ ” جهان از امنیت بیش تری برخوردار شده است. این امر در تضاد با این دیدگاه است که جهان روز به روز خطرناک تر و نا امن تر شده است. ایالات متحده آمریکا بالا ترین نرخ ” جرایم خشونت بار۳ ” را در میان کشور های پیشرفته صنعتی داراست. در این میان در برخی مناطق به ویژه در اروپای شرقی و غربی میزان این نوع جرایم ثابت مانده ویا تغییر چندانی نداشته است. کشور هایی نظیر: دانمارک و فنلاند که دارای نرخ پایین جرایم در سطح جهان هستند در حال حاضرشاهد افزایش جرایم خیابانی اند. حتی در کشور هایی که از تیررس جرایم به دور هستند نظیر: ژاپن به عنوان یک کشور پیشرفته صنعتی دیگر این جرایم به چشم می خورند. از این رو مساله ی برسی تطبیقی جرایم ارتکابی در سطح جهان غامض و پیچیده باقی می ماند. تعاایف مختلفی که از جرم می شود موجب می گردد که آمارهای رسمی منتشر شده در مورد میزان جرایم ارتکابی در سطح جهان غیر قابل اعتماد باشند.

          البته آمارهای رسمی سازمان ملل متحد که به عنوان یک سازمان بین المللی با میزان جرایم جهانی آشنایی زیادی دارد ممکن است به واقعیت نزدیک تر و از اعتبار بیش تری برخوردار باشد. برخی از مهم ترین عوامل موثر بر میزان جرایم جهانی عبارتند از :

          الف) تفاوت نگرش” دستگاه های عدالت کیفری- قضایی و قانونی۴″

            ب) تناقض میان گزارش های منتشره در مورد جرایم غیر رسمی و رسمی (پلیسی)

             ج)  تفاوت میان دید گاه هایی که جرایم را بررسی می کنند.

              د) تفاوت در قوانین مربوط به بررسی جرایم مضاعف

             ه) تفاوت در امار های مربوط به فقدان جرایم در سطح جهان

             و) تفاوت کیفی اطلاعات ارایه شده

           با توجه به وضعیت جرایم در آمریکا می توان به نتایج زیر دست یافت :

          ۱-” سرقت مسلحانه۵″ که به عنوان بد ترین نوع جرایم مالی مطرح میب شود در آمریکا نسبت به دهه ی ۱۹۸۰کم تر شده است. این میزان در آمریکا در مقایسه با کشورهای استرالیا- کانادا- دانمارک- انگلستان- فنلاند و اسکاتلند کاهش و در مقایسه با کره- عربستان سعودی و اسپانیا افزایش یافته است.

          ۲- قتل  و ” آدم کشی۶ ” در آمریکا نسبت به اغلب کشور های غربی ازسال ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۰م. همواره رو به افزایش بوده است. هر چند این میزان در دهه ی ۱۹۹۰ به نصف کاهش یافته است. این میزان حتی نسبت به کشور هایی که دچار ” نوسانات سیاسی و اجتماعی۷ ” هستند در سال ۲۰۰۰م. بیش تر است و به ۵/۵ نفر در هر ۱۰۰ هزار نفر رسیده است. میزان قتل در کشورهایی که دچار نوسانات مختلف می باشند نظیرک کلمبیا و افریقای جنوبی به ترتیب ۶۳ و ۵۱ در هر ۱۰۰ هزار نفر می باشد.

         ۳- ” تجاوز به عنف۸ ” در آمریکا در دهه های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ در مقایسه با کشور های غربی رو به افزایش بوده است اما در اوایل سال ۲۰۰۰م. کانادا از آمریکا پیشی گرفته است. این نوع جرایم در آسیا و خاور میانه کم تر است.

          ۴-” سرقت۹ ” در دهه های گذشته در آمریکا به طور نسبی کاهش یافته است. بر طبق گزارش های منتشره در کشورهای انگلستان- اسکاتلند- پرتغال و اسپانیا این میزان بیش تر و در فرانسه- آلمان – ایتالیا- آسیا و خاورمیانه کم تر است. با توجه به  آمار های کلیه ی جرایم منتشره به ترتیب آمریکا- آلمان- انگلستان- فرانسه و آفریقای جنوبی دارای بیش ترین میزان جرایم ارتکابی در سطح جهان می باشند.

    ترجمه: علیرضا جنگجوی مادوانی

  منبع: Nation Master.Com

 پی نوشت ها:

   ۱)Street Crimes

 ‍Criminal   activities  ۲)

 ۳) Violent Crimes

  ۴) Legal and criminal justice   systems

۵) Burglary

۶) Homicide

۷)Political and social turmoil

۸)Rape

۹)Robbery

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0