۱۱۰ کتاب و نویسنده شهرسازی

 1. یک زبان الگو-الکساندر
 2. طراحی شهرها-بیکن
 3. نگاه سیستمی به برنامه ریزی –چدویک
 4. پیچیدگی وتناقض در معماری –ونچوری
 5. روح مکان:بسوی پدیدارشناسی –شولتز
 6. کشف دوباره مرکز شهر –وایت
 7. معماری شهر –الدوروسی
 8. عرصه  های زندگی جمعی وخصوصی –چرمایف /الکساندر
 9. ناپذیرا بودن شهرها –میچرلیخ
 10. معماری شهرها وشهرک ها-اشپرای رگن
 11. گزیده منظر شهری –کالن
 12. شهر ومیدان –پاول زوکر
 13. ساختار فضایی شهر بزرگ-تانگه
 14. زبان تصویر- کپس
 15. سیمای شهر- لینچ
 16. سبک در هنر- پاول زوکر
 17. مرگ وزندگی شهرهای آمریکایی- جین جیکوبز
 18. فرهنگ شهرها –مامفورد
 19. ریشه معماری مدرن- شولتز
 20. تجربه ارگان- الکساندر
 21. دانش زیستگاههای بشر –دوکسیادیس
 22. دید از جاده-لینچ همکاری اپلیارد ومایر
 23. شکل اجتماعی-چرمایف
 24. شهرها-هالپرین
 25. رخ دادی نه چندان شر –بوکانان
 26. بعد پنهان –هال
 27. گونه شناسی فرایندها و فرآوردها-جان لنگ
 28. کشف فضاهای گمشده-راجر ترانسیک
 29. محیط های پاسخده –بنتلی وهمکاران
 30. فضای شهری –راب کریر
 31. فضاهای قابل دفاع-نیومن
 32. شرط شهری –دوهل
 33. فلسفه پول-زیمل
 34. افول غرب –اشپنگلر
 35. سیمای ادراکی شهر لینچ
 36. شهر چیست-مامفورد
 37. تکامل تدریجی شهرها-گدس
 38. برودایکر-لویدرایت
 39. به سوی یک معماری نوین-لوکوربوزیه
 40. هفت شمع معماری-راسکین
 41. زبان معماری پست مدرن-جنکز
 42. معماری خردگرا-آلدوروسی
 43. پنج معمار-مه یر
 44. بوم شناسی فرم-هالپرین
 45. معماری مرحله تحول-دوکسیادیس
 46. روشهای جاودانه سازی در معماری –الکساندر
 47. شهر آینده – لوکوربوزیه
 48. ترکیب فرم-الکساندر
 49. برنامه ریزی یک شهر کثرت گرا-اپلیارد
 50. سیر تحول در شهر سازی-آلبرس
 51. طراحی برای رفتار انسانی-جان لنگ
 52. کولازژ شهر-کالین رو
 53. فضا زمان معماری –گیدیون
 54. تغییر شکل شهری-بنتلی
 55. ابعاد انسانی فرم شهرراپاپورت
 56. شهر عام (بی نشان)-رم کولهاس
 57. شهرسازی شهروندگرا-تیبالدز
 58. پرسشهای فضا برنارد چومی
 59. خیابانهای قابل زندگی- اپلیارد
 60. از گذشته تا آینده اسکان بشر-دوکسیادیس
 61. آفرینش نظریه معماری – جان لنگ
 62. مبانی طراحی شهری –هدمن
 63. عصر اطلاعات- کستلز
 64. معنی محیط ساخته شده- راپاپورت
 65. ابرساختار گرایی – هارلند
 66. شهرهای جدید-مرلن
 67. برنامه ریزی شهری ومنطقه ای –پیتر هال
 68. برنامه ریزی درحوزه عمومی –فریدمن
 69. هنر ساخت شهرها-زیته
 70. مساله مسکن-انگلس
 71. رسالاتی در باب معماری –لودویک
 72. برنامه ریزی شهر در عمل-آنوین
 73. شهر در تاریخ –مامفورد
 74. مفهوم سکونت –هایدگر
 75. آراء اهل المدینه فاضله –فارابی
 76. شهر آفتاب-کامپالا
 77. اتوپیا –توماس مور
 78. اوسه آنیا- هرینگتون
 79. شهر تابلوی نقاشی نیست- جین جیکوبز
 80. شهر جهانی-کستلز
 81. اکولوژی انسانی –رابرت پارک
 82. شهر کیهانی –هگزاناکیس
 83. پاریس وتحول خلاق آن –پوئت
 84. مالیات یگانه-هنری جرج
 85. آیین شهرداری-ابن اخوه
 86. السیاسه –فارابی
 87. زیبایی شناسی در معماری –گروتر
 88. روش گشتالت در طراحی-الکساندر
 89. سفر به ایکاریا-کابه
 90. تازه های ناکجا آباد-موریس
 91. باز زنده سازی شهر –الکین
 92. نقد برلوکوربوزیه-هایدگر
 93. ایالت منفرد –فن تونن
 94. شهرها وثروت ملت ها- جین جیکوبز
 95. زندگی شهر- پوئت
 96. چوب وسنگ –مامفورد
 97. توسعه شهری –گدس
 98. فردا یک مسیر صلح آمیز برای یک رفرم-هاوارد
 99. چگونه به شهر سازی بیاندیشیم-لوکور بوزیه
 100. بیم ها وامیدها برای هنر-موریس
 101. شهرسازی-اشتوبن
 102. اقتصاد شهر ها– جین جیکوبز
 103. پاریس و بیابان فرانسه –گراویه
 104. بزرگراه وشهر-مامفورد
 105. شهرها در تحول –گدس
 106. تخیل نو-جرج ولز
 107. فرم خانه ها وفرهنگ –راپاپورت
 108. هویت از راه طراحی –بنتلی
 109. تباین ها و توازنها در معماری –مورپوژن
 110. گونه های جدید خانوار –اریکا اشپنگلر

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

 1. سید پدرام باغبانی :
  ۳۰ مهر ۹۳

  ببخشید این کتابها به چاپ فارسی هم رسیده اند؟

  به طور حاص منظورم کتابهای دونالد اپلیارد هست

  • با سلام

   برخی از این کنوب به چاپ رسیدن و برخی نیز در حال انتشار هستن.

   با تشکر

 2. ن بهشتی :
  ۱۳ آبان ۹۷

  با سلام
  آیا کتاب ناپذیرا بودن شهرهای ما نوشته الکساندر میچرلیخ به فارسی ترجمه شده؟

0