مدیریت عملیاتی سیلاب های شهری

آموزش مدیریت عملیاتی سیلاب های شهری که توسط شهرداری تهران تهیه و منتشر شده است.

چکیده آموزش:
مطابق آمار تهیه شده توسط سازمان ملل متحد در میان بلایای طبیعی، سیل وطوفان بیشترین تلفات و خسارت را به جوامع بشری وارد آورده است. به گونه ای که تنها دریک دهه میزان خسارت ناشی از سیل وطوفان بالغ بر۲۱ میلیلرد دلار در مقابل ۱۸ میلیارد دلار خسارت ناشی از زلزله بوده است. این امر در کشور ما نیز صادق است.
بررسی مهار سیلاب و کاهش خسارت وتلفات آن که به صورت محدود و پراکنده در سطح کشور مورد استفاده قرار گرفته و نشان می دهد یک راه حل مشخص و مطمئن برای کلیه مناطق سیل گیر وجود ندارد اما بدهی است پدیده سیل علیرغم همه پیچیدگی هایش قابل بررسی و قابل مطالعه بوده و می توان در جهت مهار و کاهش خسارت آن و حتی بهره وری از سیل روش های مناسبی جستجو کرد. بر این اساس مدیریت شرایط اضطراری جهت پیشگیری و کاهش خسارات سیل در قالب دستور العمل ها و برنامه عملیاتی سیل از اهمیت به سزایی در راستای دستیابی به اهداف توسعه پایدار برخوردار می باشد. مدیریت صحیح شرایط اضطراری پس از دریافت هشدار سیل، به سازمان های مسئول ومردم این امکان را می دهد که نسبت به انجام اقدامات ضروری تصمیم گیری کنند و از خسارات سیل وتبعات جانبی آن بکاهند.

برای دانلود کلیک کنید

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0