جزئیات ضوابط بلند مرتبه سازی در پایتخت

مدیرکل شهرسازی و طرحهای شهری شهرداری تهران گفت: ارتفاع ساختمانهای تهران میان قد است که پس از اجرای طرح تفصیلی متوسط ارتفاع آن نیم طبقه افزایش خواهد داشت.

مجید پاکساز با اشاره به وضعیت بلند مرتبه سازی در تهران پس از اجرای طرح تفصیلی گفت: ارتفاع ساختمانهای تهران میان قد است که پس از اجرای طرح تفصیلی متوسط ارتفاع آن نیم طبقه افزایش خواهد داشت. وی ادامه داد: تهران فرزند البرز است به همین دلیل در مسیر اجرای طرح تفصیلی جدید و تدوین ضوابط بلند مرتبه سازی توجه لازم به موضوع ارتفاعات شمالی شهر شده است.بنابراین قرار نیست با ساخت و سازهایی بی برنامه به سیما و منظر شهری و نیز محیط زیست لطمه ای وارد شود.

مدیرکل شهرسازی و طرح‌های شهری شهرداری خاطرنشان کرد: در طرح تفصیلی جدید گفته شده که شهرداری تهران موظف است ضوابط بلند مرتبه سازی جدید را تدوین کند. تا زمانی که ضوابط بلند مرتبه سازی جدید تدوین، بررسی و نهایی شود در مصوبه هایی که در کمیسیون ماده ۵ به تصویب می رسد درخواست های موجود به صورت موردی بررسی و جهت تصویب به کمیسیون ماده ۵ شهر تهران ارسال می شود.

پاکساز تصریح کرد: بحث های بسیاری در کمیته های تخصصی داشته ایم که به ما این امکان را داده است تا به یک مکان یابی برسیم. بنابراین این مکان یابی است که به ما می گوید در چه مکانی می توان بلند مرتبه سازی وجود داشته باشد و در بخش هایی خیر . بدین معنا که هر جایی را برای بلند مرتبه سازی مناسب ندانسته ایم.

تمایل برای بلند مرتبه سازی در تهران قابل توجه است
وی با بیان این که تمایل برای بلند مرتبه سازی در تهران قابل توجه است، تاکید کرد: بلند مرتبه سازی نیز اگر اصولی ساخته شود می تواند بعنوان یکی از راهکارهای پاسخگویی به نیاز شهروندان تلقی شود. بدین معنی که در بلند مرتبه سازی ها همواره سطح اشغال را کم در نظر می گیریم در نتیجه ساختمان مرتفع محوطه بزرگی را برای افراد باقی می گذارد. در میان مرتبه سازی معمولامی گوییم ۶۰ درصد سطح اشغال را بنا بسازند. اما در بلند مرتبه سازی ها این عدد ۳۰ درصد یا ۲۰ درصد و یاکمتر است. یعنی بین ۸۰ تا۷۰ درصد از زمین به محوطه سازی و درختکاری اختصاص می یابد.

جزئیات ضوابط بلند مرتبه سازی در پایتخت
مدیر طرح تفصیلی جدید تهران پیرامون ضوابطی که در مورد بلند مرتبه سازی در طرح تفصیلی در نظر گرفته شده است، عنوان کرد: این مسئله را نیز باید در نظر بگیریم که بلند مرتبه سازی ها نباید به ساختمان های دیگر -بخاطر اعتقادات اسلامی که داریم- مشرف باشند. همچنین به دلیل رعایت مسائل بهداشتی، فرهنگی و موضوع سلامت نباید سایه افکنی بر ساختمان های مجاور داشته باشند. جمعیتی که در آن محدوده مستقر می شود و خدماتی که آن جمعیت نیاز دارد، شبکه ای که آن بلند مرتبه سازی در آن قرار دارد و .. از جمله مواردی است که در ضوابط جدید در نظر گرفته شده است.

پاکساز تصریح کرد: بلند مرتبه سازی شامل مولفه های بسیاری است از جمله مولفه های اجتماعی، شبکه، مشرفیت، خدمات، منظر شهری و … اما قرار نیست که ما بلند مرتبه ها را بر روی یک خط بسازیم به گونه ای که در آن سوی این خط بلند مرتبه سازی باشد و در سوی دیگرش خیر. بلند مرتبه ها به صورت متخلل و با نظمی ساخته می شوند که به جریان هوا و همسایگی ها و مجاورت های خود نیز توجه داشته باشند. ضمن این که به دید و منظر شهری و ابعاد جغرافیایی و خدادای اش نیز توجه کرده ایم.

مدیرکل شهرسازی و طرح‌های شهری شهرداری عنوان کرد: در طرح تفصیلی ضوابطی خاص مانند قرار نگرفتن تمام بلوک ها در کنار یکدیگر، عقب و جلو شدن این بلوک ها به منظور اجازه عبور جریان هوا به گونه ای که قاعده مشرفیت را نیز رعایت کنیم در نظر گرفته می شود. بنابراین شهروندان می توانند خیالشان راحت باشد که در ضوابطی که در مورد بلند مرتبه سازی در طرح تفصیلی گنجانده شده جریان هوا در سطح شهر مسدود نخواهد شد .

پاکساز با تاکید بر این که در گذشته ضوابط بلند مرتبه سازی مختلفی را تجربه کرده ایم که بعضا ایراداتی داشته اند، گفت: موضوع بلند مرتبه سازی مقوله پیچیده و مهمی است که مولفه های مختلفی را دربرمی گیرد. مثلا شیوه بلند مرتبه سازی که ارکان آن به صورت پله ای طرح ریزی شده بود دارای مشکل محاسبات سازه ای بود چرا که شکستگی هایی که در ساختمانها بر اساس رعایت مفاد آن شیوه ایجاد می شود طراحی سازه ای ساختمان را تحت تاثیر قرار می دهد . قطعا این شیوه در مواقع زلزله خطراتی را ایجاد می کند. افزون بر آن نما و سیمای زیبایی نیز نداشتو نیزمالکین اصرار داشتند که حداکثر استفاده را از محدوده تحت اختیارشان ببرند تا فروش و درآمد بیشتری داشته باشند.

وضعیت کنونی بلند مرتبه ها در تهران بد نیست !
وی گفت: وضعیت کنونی بلند مرتبه هادر تهران در حالت بدی نیست اما برای آینده در ضوابط جدید به این نتیجه رسیده ایم که تهران به لحاظ ارتفاع ساختمان های آن شهری میان قد و در پاره ای پهنه ها کوتاه قامت است، یعنی متوسط قد تهران برای بلند مرتبه سازی ۲ طبقه است. قرار است این عدد بعد از اجرای طرح تفصیلی به حدود ۲٫۵ طبقه برسد . این بدین معنی است که با اجرای ضوابط جدید بلند مرتبه سازی باز تهران قد بلند نمی شود.

خدمات رسانی به شهرهای بلند قد راحت تر است
مدیر کل شهرسازی و طرح‌های شهری شهرداری تهران گفت: شهر کوتاه قامت ویژگی های مثبت بسیاری دارد اما ویژگی های منفی نیز دارد. از جمله این که خدمات رسانی به چنین شهرهایی که پراکنده هستند سخت و هزینه بر است در صورتی که این خدمات را در یک مجتمع اصولی (مثلا یک ساختمان بلند مرتبه) با چهارچوب و مکان یابی اصولی متمرکز کنیم خدمات رسانی راحت تر می شود و ملاحظات اجتماعی و مباحث منظر نیز رعایت می شود، در این صورت می توانیم نشانه های شهری هم داشته باشیم. قرار هم نیست که همه ساختمان ها شبیه همباشند، بلکه رخی از ساختمان ها باید کوتاه و برخی قامتی متوسط و برخی نیز باید بلند قامت و به عبارتی شاخص باشند.

وی در ادامه با اشاره به برنامه های طرح تفصیلی برای جنوب شهر تهران گفت: در طرح تفصیلی برای جنوب شهر تهران برنامه های مفصلی پیش بینی شده است بر اساس این طرح مقرر است مرکز تجارت جهانی در جنوب تهران راه اندازی شود این بدین معنی است که اتفاقاتی که قرار است در جنوب بیفتد نسبت به سایر حوزه های شهری بسیار متفاوت و بزرگ تر است اما برای شروع آنها هنوز بسترهای لازم بصورت کامل فراهم نشده است.

توازن پراکندگی مراکز خدماتی تجاری در پایتخت
وی با بیان این که در طرح تفصیلی مراکز خدماتی و تجاری در تمام سطح شهر به صورت متوازن پیش بینی شده است گفت: خدماتی مثل پارک چیتگر و یا بزرگترین مجتمع تفریحی خاورمیانه تحت عنوان مجتمع هزار و یک شهر در غرب تهران پیش بینی شده است. مجموعه رفاهی دیگری مثل کوهسار در شمال تهران است، مجموعه ای مثل باغ پرندگان که در غرب آسیا بزرگترین است در شرق تهران قرار دارد.

این عضو کمیته پژوهشی شهرسازی و معماری شهر تهران خاطرنشان کرد: جریان اقتصادی تشخیص می دهد که کجا باید مجتمع های تجاری ساخته شود اما کاربری ها را مدیریت شهری تشخیص می دهد. این نکته را نیز بگوییم دیر اتفاق افتادن ساخت مجتمعی مثل مراکز بزرگ خدماتی، تفریحی و تجاری در شرق به این معنی نیست که مجتمع های این چنینی تنها در غرب تهران است. بدین معنی که بستر ساخت این گونه مجتمع ها هم در غرب دیده شده است و هم در شرق، اما می دانیم که پذیرش این دست مجتمع ها در غرب زودتر از شرق اتفاق می افتد. این دیرتر اتفاق افتادن به معنی عدم وجود آن نیست.

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0