تصویب طرح ویژه شهر تاریخی نراق

طرح ویژه شهر تاریخی نراق و بررسی طرح ویژه حوضه آبخیز سد طالقان از دستور کارهای جلسه اخیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران بوده است.

در یازدهمین جلسه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در دولت جدید که با حضور رئیس و اعضای شورایعالی و مقامات استانی تشکیل شد، طرح ویژه شهر تاریخی نراق تصویب و طرح ویژه حوضه آبخیز سد طالقان مطرح شد.
با توجه به ارائه مطالعه راهبردی مشاور و تحدیدهای جاری در منطقه قرر شد، دبیرخانه شورای عالی پیش نویس الگوی مدیریت منطقه ویژه طالقان را باتوجه به مشارکت عوامل ذینفع محلی و ملی به جهت اهمیت موضوع از طریق مصوبه هیات وزیران یا ارائه لایحه قانونی تهیه کند و دوباره به همراه طرح جامع شهر طالقان در شورایعالی مطرح شود.
همچنین اجرای مصوبات قبلی شورایعالی از طریق دبیرخانه کتباً پیگیری می شود. طرح ویژه شهر تاریخی نراق نیز در یازدهمین جلسه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران تصویب و مقرر شد طرح در کمیته فنی شماره ۳ به جهت حفظ باغات و منطقه حفاظت شده جاسب مورد بررسی و تدقیق قرار گیرد.
با توجه به پیشنهاد دبیر شورایعالی شهرسازی ومعماری با استناد به ماده ۹ آئین نامه نحوه بررسی طرحهای توسعه و عمران، طرحهای ویژه با ویژگی های خاص معماری هم در تصویب شرح خدمات و هم به منظور بررسی طرح، در کمیته تخصصی معماری مورد بررسی قرار گیرد.

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0